Så föreslås primärvården bättre omhänderta personer med psykisk ohälsa
Hem HÄLSAPSYKISK OHÄLSA Så föreslås primärvården bättre omhänderta personer med psykisk ohälsa

Så föreslås primärvården bättre omhänderta personer med psykisk ohälsa

Publicerat av: Redaktionen

Den 18 mars 2020 fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en översyn över primärvårdens omhändertagande av vuxna patienter med psykisk ohälsa och föreslå förbättringsområden för att ge skyndsamt och ändamålsenligt stöd till personer med lättare psykisk ohälsa i syfte att förebygga svårare ohälsa.

Så föreslås primärvården bättre omhänderta personer med psykisk ohälsa

Idag tog psykiatriberedningen beslut om hur man går vidare med rapporten.

– Första hjälpen vid psykisk ohälsa är att ta kontakt med sin vårdcentral, eller att besöka portalen 1177.se där det finns många goda exempel för att kunna få leva med psykisk hälsa. Västra Götalandsregionen har många olika möjligheter att kunna möta den psykiska ohälsan, men det gäller att vi berättar om vårdcentralens möjligheter, att ungdomsmottagningar finns, samt att hjälp till självhjälp finns på 1177.se. Att få behandling digitalt är bara i sin linda, och kommer kunna erbjudas allt mer i framtiden, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning.

Rapporten kartlägger den primära vården kring psykisk ohälsa och beskriver de huvudsakliga verksamheterna som omhändertar psykisk ohälsa i primärvården och de insatser som erbjuds. Analys av styrkor och svagheter samt förbättringsmöjligheter och förslag presenteras.

Psykiatriberedningen delar rapportens slutsatser och förbättringsförslag. Därför ges hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att kontinuerligt återrapportera kring hur arbetet med förbättringsförslagen fortskrider samt presentera en tidsplan i början av juni.

Bland förbättringsförslagen återfinns följande:

– Ta fram vårdprocesser som utgår från riktlinjer och rekommendationer för de vanligaste tillstånden vid psykisk ohälsa i primärvården för en samordnad, jämlik och effektiv vård inom och mellan vårdvalen och som utgör grund för en personcentrerad vårdplanering.

– Stimulera till ökat behandlingsutbud inom ramen av ”stegvis vård” med koncentration av delar av behandlingsutbudet genom etablering av noder inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

– Prioritera kunskapsstyrningens möjligheter att i samverkan med den kliniska verksamheten bidra till uppföljning, kvalitet och förbättringsarbete för största patientnytta.

– Se över resurssättning och kompetensnivåer avseende uppdraget för psykisk ohälsa inom vårdvalen.

– Kompetensförsörjning avseende rekrytering och bibehållande av professioner med specifik kompetens för uppdraget psykisk ohälsa i primärvården.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>