Real World Evidence bekräftar att Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 är effektivt och har stor påverkan på folkhälsan

Data som samlats in av Israels hälsodepartement visar dramatiskt lägre förekomst av sjukdom i covid-19 hos individer som vaccinerats med två doser av Pfizer/BioNTechs vaccin.

Real World Evidence bekräftar att Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 är effektivt och har stor påverkan på folkhälsan

Data tyder på att vaccinet förhindrar asymtomatisk SARS-CoV-2 infektion.

Den senaste dataanalysen visar att ovaccinerade individer har 44 gånger högre risk att utveckla symtomatisk covid-19 och 29 gånger högre risk att dö av covid-19.

Resultaten representerar de mest omfattande Real World Evidence hittills som visar effektiviteten av ett vaccin mot covid-19

Dessa data har betydelse globalt då vaccinationskampanjer pågår över hela världen.