Samverkan i Skellefteå mellan lasarett och kommun
Hem NYHETERFORSKNING Samverkan i Skellefteå nu mellan lasarett och kommun

Samverkan i Skellefteå nu mellan lasarett och kommun

Publicerat av: Redaktionen

Kirurgkliniken vid Skellefteå lasarett och Skellefteå kommun har nyligen avslutat ett årslångt förbättringsarbete för att minska problem och missförstånd i samband med att stomiopererade patienter åker hem från sjukhuset.

Brist på samordning och rutiner kring eftervården av patienter har tidigare skapat en viss oro och otrygghet hos såväl patienterna och deras närstående som för de anställda vid kommunens hemtjänst.

– Vi insåg att vi behövde vara tydligare mot kommunens medarbetare om vilka hjälpbehov som finns, säger stomiterapeut Eva Greus.
Tydliga rutiner

– Vissa hemgångar är mer komplicerade och tar längre tid än andra. Därför är det bra om det kan göras enklare genom tydliga rutiner och vi började med stomidelen, säger Åsa Linder, vårdkoordinator för hälso- och sjukvården i Skellefteå kommun.

För att komma tillrätta med de ibland otydliga rutinerna i det gemensamma kommunikationssystemet Prator har kirurgkliniken och de verksamheter i Skellefteå kommun som berörs av när det gäller denna patientgrupp, samtalat om både problem och möjligheter.

– Prator kan vara ett ganska fyrkantigt verktyg där en skrivning kan betyda en sak för en person och en annan sak för någon annan, säger Anita Lundberg, också hon vårdkoordinator i Skellefteå kommun.

Träffades via Teams

Medarbetare på kirurgkliniken och berörda på Skellefteå kommun delade en Teamsyta där alla dokument fanns och de träffades, också via Teams, regelbundet under året.

– Vi har diskuterat med varandra och lärt oss mycket, säger dietist Linda Sundkvist.

– Trots att vi genom patienterna vet hur kommunens hemtjänst fungerar har vi egentligen inte haft koll på hur vi i regionen kommunicerar med kommunen, säger stomiterapeut Carina Viklund.

Förstår varandra

Projektet har pågått i cirka ett år och arbetsgruppen har tillsammans tagit fram mängder av tydlig information, både på webben och i en fysisk stomipärm.

– Vi har fått mycket kunskap om vad som händer på lasarettet, säger Anita Lundberg.

– Om man förstår varandra är det lättare att göra förändringar, säger Eva Greus.

Bygga kunskapsbank

Nu införs rutinerna i både på Skellefteå lasarettet och kommunen i Skellefteå och målet är att ha en uppföljning innan sommaren och sedan följa upp rutinen årligen, om något behöver förändras eller fortfarande är otydligt.

Tanken är att bygga upp en kunskapsbank också när det gäller andra patientgrupper som rör sig mellan regionens slutenvård och kommunens hemsjukvård.

– Vi har fått i uppdrag från verksamheterna, både i kommunen och regionen, att titta på hur patienter med syrgas vårdas i hemmen, förklarar Åsa Linder.

Också vården av patienter med sondmatning och trakeostomi kan vara ett möjligt framtida samarbete.

Samverkan i Skellefteå mellan lasarett och kommun

Dietist Linda Sundkvist, vårdkoordinator Anita Lundberg, stomiterapeut Eva Greus, stomiterapeut Carina Viklund och vårdkoordinator Åsa Linder.

Länsövergripande

När det gäller de nyligen uppdaterade rutinerna för stomipatienter ser de ut på samma sätt i hela regionen och det har kommit förfrågningar från andra kommuner om att få ta del av dem.

– Det är generella länsövergripande utskrivningsrutiner som kan användas på andra ställen, säger Eva Greus.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>