ScandiDos omfördelar resurser för satsning på nya produkter

ScandiDos AB (publ) är ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder. Nyligen har man beslutat att omfördela interna resurser från utveckling till marknadsföring och sälj till förmån för nya produkter.

ScandiDos styrelse har beslutat att minska kostnaderna inom produktutveckling, dels för att sänka det allmänna kostnadsläget och dels för ytterligare satsning på marknadsföring och försäljning av de nya produkterna Delta4 Phantom+ och Delta4 Discover.

ScandiDos produkt Delta4 Phantom, nu ersatt av Phantom+, har en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Delta4 Discover öppnar möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. Företagets huvudkontor ligger i Uppsala Science Park där bland annat produktutvecklingen äger rum. Försäljningen sker genom säljkontor i USA och Kina, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 40 länder.

 

Post Comment