Sectra förser elva vårdorganisationer i Australien med gemensam plattform för radiologi

Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra har ingått ett 13-årigt avtal med New South Wales Ministry of Health (NSW Health) i Australien som beställer Sectras IT-lösning för att hantera radiologibilder.

Sectra förser elva vårdorganisationer i Australien med gemensam plattform för radiologi 1NSW Health är Australiens största offentliga vårdsystem och med den nya lösningen får elva vårdorganisationer en gemensam plattform för radiologibilder. I och med det kan de enkelt dela bilder och information mellan såväl sjukhus som olika avdelningar vilket bidrar till bättre patientvård.

– Det är med glädje vi kan berätta att vi har inlett ett samarbete med Sectra för att kunna tillgodose elva lokala vårddistrikt och specialistnätverk inom NSW Health med ny och toppmodern digital teknik. Radiologilösningen levereras som en tjänst och ger oss en gemensam plattform för att hantera all bildinformation. Det gör det möjligt att effektivt samverka kring medicinska bilder och information över flera kliniska avdelningar och vårdorganisationer.

– Patienter får också en modernare och förbättrad service med exempelvis SMS-påminnelser om sina besök samt åtkomst till sina medicinska bilder på ett säkert sätt via en webbportal, säger Zoran Bolevich, chef för eHealth NSW och informationschef på NSW Health.

Plattformen kommer att integreras med andra centrala IT-system, såsom journalsystem, patientadministrativt system och regionalt bildarkiv. Det yttersta målet är att möjliggöra en säker, snabb och användarvänlig tillgång till medicinska bilder över Australiens folkrikaste region. Det skapar bra förutsättningar för läkare att kunna ta rätt beslut i rätt tid.

Plattformen kommer implementeras hos och användas av nio lokala vårddistrikt, Sidneys sammanslutning av barnsjukhus (Sydney Children’s Hospital Network) och NSW Health Pathology’s Forensic and Analytical Science Service. Tillsammans hanterar de fler än 1,8 miljoner undersökningar per år. Cirka en miljard historiska bildlänkar kommer att migreras till det nya systemet för att kunna ge snabb och enkel tillgång till tidigare undersökningar vilket förbättrar möjligheterna till att ge en bättre vård.

– I Australien har vi levererat vår mammografilösning i många år och i och med den här affären sätter vi även vår radiologilösning i fokus på den australienska marknaden. Tillsammans med NSW Health kan vi bidra till att skapa ännu mer värde till patienterna genom att konsolidera behoven inom medicinsk bildhantering, förbättra diagnostiken och öppna dörrarna till integrerad diagnostik och ny teknik såsom artificiell intelligens, säger Bart Thielen, vd för Sectra i Australien.