Snabbt test, stor marknad
Hem NYHETERCANCERVÅRD Snabbt test, stor marknad

Snabbt test, stor marknad

Publicerat av: Redaktionen

Cancervårdens behov av ett snabbt och icke-invasivt test för att bedöma cancerbehandlingar ger intressanta möjligheter för diagnostikföretaget Biovica.

Snabbt test, stor marknad 2Ytterligare validering av bolagets metod DiviTum behövs men genomförda studier bådar gott.

Biovica utvecklar ett test baserat på blodprov för att tidigt kunna bedöma om en cancerpatient svarar på läkemedelsbehandling. Testet, kallat DiviTum, bygger på att mäta aktivitet hos ett enzym som är förknippat med celldelning i synnerhet i snabbväxande tumörceller. Fokus ligger i första hand på spridd bröstcancer, en målpopulation på omkring 400 000 patienter i EU och USA. Nya terapier på bröstcancerområdet, så kallade CDK-hämmare, ökar behovet av att snabbt kunna avgöra om ett läkemedel har avsedd verkan. I dagsläget saknas enkla och snabba test vilket understryker behovet av kompletterande bedömningsmetoder.

DiviTum har redan använts i ett flertal kliniska studier med lovande resultat och ett antal större kontrollerade studier pågår som kan ge viktig validering. Bolaget har fått positiv respons från det amerikanska läkemedelsverket FDA avseende upplägget för en ansökan om marknadsgodkännande. Biovicas mål är att till och med 2020 ha uppnått marknadsgodkännande för klinisk användning och att DiviTum då ska omfattas av kostnadsersättningssystem på nyckelmarknader. Vid den tidpunkten ska bolaget även ingått försäljningssamarbeten med större partners. Redan idag sker viss försäljning för användning i forskning och läkemedelsutveckling.

Vi bedömer att kassan räcker till slutet av 2019. Fram till dess spår vi att ytterligare viktiga kliniska resultat kan erhållas och framsteg i FDA-processen ha nåtts. Det finns även goda möjligheter till ytterligare forskningsavtal. Risker utgörs bland annat av möjliga förseningar av kliniska studier och/eller att dessa inte ger stöd åt DiviTums prediktiva värde. Vi beräknar ett motiverat värde på 22,6 kronor per aktie baserat på riskjusterade prognostiserade kassaflöden och en relativvärdering. Vår värdering är framför allt baserad på användning inom spridd bröstcancer, därutöver finns betydande potential i andra cancerformer på sikt.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Läs mer här.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>