Temperaturen stiger långsamt

Brighter fortsätter att kommunicera kring mål och samarbeten.

Vi har uppdaterat våra antaganden i spåren av bolagets uppdaterade mål. Vi lägger till flera marknader och justerar därför upp våra prognoser. CE märkningen kvarstår som orosmoment.

Actiste är Brighters allt-i-ett abonnemangstjänst som avser att underlätta egenvården av diabetes. Potentialen anses vara större både i antal patienter och i tillväxt på de andra initiala fokusmarknaderna Indonesien och Thailand men signalvärdet på avtal och lansering i Sverige är stort. Bolaget har ytterligare vidgat försäljningskanalerna från de tidigare mobil­operatörna till att täcka aktörer som för­säkrings­bolag och andra vårdnadsgivare.

CE-certifieringen är ett nödvändigt steg innan tjänsten kan nå marknaden. Som vi har diskuterat i våra tidigare analyser fanns det risk för förseningar. Det har nu också inträffat, vilket dock inte ska överdrivas i det långsiktiga scenariot. Marknaden för Actiste är betydande och vi bedömer att bolagets produkt fyller en lucka mellan de enkla och mer komplexa lösningar på marknaden. Vi har sedan vår analys i juni i år inkluderat Kina och några länder i Mellanöstern vilket har får en betydande effekt på värderingen. Vi har nu i våra prognoser drygt 63 procent av bolagets målmarknader i våra prognoser, dock till en lägre marknadsandel än vad bolaget förväntar sig.

Sedan vår senaste uppdatering i slutet av juni har aktiekursen haft en något positiv utveckling. I vårt uppdaterade basscenario ser vi ett värde på 14,9 (9,5) kron­or per aktie. I ett mer optimistiskt bull-scenario beräknas värdet per aktie till 20,6 (13,5) kronor och i ett mer defensivt bear-scenario till 11,6 (7,0) kronor. Temperaturen i aktien har varit något sval givet förseningar kring CE märkningen. När leveranser börjar att närma sig kommer temperaturen att stiga.

Läs hela analysen på Analysguiden https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-brighter-temperaturen-okar-langsamt

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.