VirtualLab är en aktör inom digital vård som har vind i seglen och en uppfriskande framtidstro.

Snart kan vi bedriva nästan all uppföljning av kroniskt sjuka från hemmet 1

Roger Mellin, är på bild, som tillsammans med Jari Dujsel grundade VirtualLab

Vi ringer upp Roger Mellin som tillsammans med Jari Dujsel grundade VirtualLab. Vi är nyfikna på hur de ser på den pågående digitaliseringen inom hälsovården och om den pågående pandemins eventuella påverkan på deras verksamhet.

Brinner för en likvärdig vård

Roger har en mångårig erfarenhet av hälso- och sjukvård. Att hans engagemang för ett effektivare och ett mer jämlikt vårdflöde är äkta råder det inget tvivel om. Han ser dessutom att Sverige har en mycket god chans att bli ledande inom digital vård men då krävs det bland annat att våra politiker och ansvariga myndigheter spelar sina kort rätt och i närtid.

”Enligt min uppfattning är Sverige ett av de ledande länderna i Europa redan idag. Några länder, till exempel Tyskland, har varit mer proaktivt än vi. Även Danmark, Estland och Finland har agerat snabbare än Sverige”, säger Roger.

Vad är det för positiva saker som dessa länder har gjort?, frågar vi.

”Om vi börjar med Estland & Finland så har de redan tagit fram och beslutat om lagförslag som skapar ett regelverk för alla aktörer att förhålla sig till. De har helt enkelt fastslagit en mer nationell standard vilket underlättar för samtliga berörda vårdaktörer att utveckla sin verksamhet, sina tjänster och produkter. I Sverige tror jag att vi är många som ser fram emot när vi gör samma sak. Här arbetar vi av tradition regionvis och det fungerar många gånger bra men för att den digitala vården ska bli verklighet över hela vårt land behöver vi en nationell samordning och klara direktiv om hur vår standard skall se ut. Det ska inte vara någon skillnad om du bor i Ystad eller Haparanda, i en rik eller fattig kommun/region, alla ska ha tillgång till den mest avancerade vården. Jag är övertygad om att den digitala vården kommer att spela en helt avgörande roll för likvärdig vård över landet. Tidigare rapporter om omställning till det digitala har pekat på upp emot 25 % bruttobesparingar av den totala sjukvårdsnotan, det vill säga cirka 180 miljarder SEK. Enkel initial digital triagering skulle säkerställa rätt vårdnivå direkt och det är något som många, inklusive VirtualLab, brinner för”, svarar Roger bestämt.

Du nämnde Tyskland också, vad har de gjort som Sverige bör ta efter?, blir vår nästa fråga.

”En, av flera, hörnstenar i bygget av en väl fungerande digital vård är en rättvis och motiverande ersättningsmodell. I Tyskland har man skapat en sådan som ersätter digitala uppföljningar och digitala hjälpmedel som används på kliniker och av individer. Eftersom VirtualLab arbetar med digitala vårdlösningar vill vi självklart att ersättningsnivån för det som vi, och våra medaktörer, bidrar med ska åtnjuta en rimlig ersättningsnivå för vårdgivaren så att inte innovationer i arbetssätt stoppas. Det ska självklart inte ske på bekostnad av den fysiska vårdapparaten men vi menar att när den digitala vården är på plats fullt ut kommer den att avlasta den fysiska delen av sjukvården och på så sätt spara pengar åt den sektorn. En högre digital nyttjandegrad kommer att lösgöra tid för personalen så att de kan arbeta med de okontrollerade patienterna samt de patienter som kräver mest vårdtid”, säger han.

Ersättningsmodellen är en framgångsfaktor

Under vårt samtal återkommer han flera gånger till vikten av en fungerande ersättningsmodell.

”Jag är medveten om att en del av de som är skeptiskt inställda till digital vård tror att vi, och våra medaktörer, bara gör detta för att tjäna pengar men det är faktiskt inte sant. Vi vill, precis som den fysiska vården, se till att vårdflödet är effektivt och att samtliga vårdtagare får en riktig diagnos på snabbast möjliga sätt och en uppföljning som motverkar försämring i sjukdomsbilden för den enskilda patienten. Tack vare moderna digitala lösningar kan det ske utan att patienten behöver lämna sitt hem. Inte minst i dessa tider är det en stor fördel för kroniskt sjuka medborgare”, förklarar han engagerat.

Vi frågar honom om han ser VirtualLab som en vinnare i den pågående pandemin?

”Jag tror inte att någon varken kan, vill eller ska utnämna sig till en vinnare med hänsyn till Covid-19. Om det finns några vinnare är det i så fall alla patienter som har varit svårt sjuka, kanske vårdats i respirator, och överlevt. Hjältarna är alla som arbetar inom vården”, svarar Roger spontant.

”Däremot kan vi konstatera att pandemin har drivit på digitaliseringen eftersom stora delar av samhället helt enkelt har varit tvungna att använda sig av digitala lösningar för att minska risken för smittspridning. På VirtualLab välkomnar vi att digitaliseringen nu tar fart på allvar. I Sverige har vi, generellt sätt, en ganska hög IT-mognad och det är givetvis positivt. Vi har fortfarande en del utmaningar när det gäller att visa att ett läkarbesök inte behöver vara fysiskt alla gånger. När den digitala vården är implementerad fullt ut kommer den att avlasta den övriga sjukvården genom att onödiga läkarbesök blir ett minne blott, de årliga återbesöken ersätts med monitorering från hemmet och besök när individen verkligen vill ha snabb access till sin läkare eller sköterska.”, förklarar han.

Alla goda ting är tre

Roger berättar att VirtualLab:s långsiktiga mål är att laboratorierna flyttas hem till patienterna. En snabb titt i deras produktsortiment visar att den gemensamma nämnaren är självtester. Här finns produkter som erbjuder möjligheten att testa och övervaka bland annat allmänt hälsotillstånd, lungor, urin, fertilitet samt CardioSignal för att detektera hjärtflimmer.

”På samma gång som vi erbjuder smidiga lösningar för kontroll och diagnos i hemmet avlastar våra produkter samtidigt sjukhus och andra vårdinrättningar. Det finns ett gammalt ordspråk som lyder – Alla goda ting är tre – och det stämmer även i detta fall. Den tredje stora fördelen med att flytta laboratorierna till hemmen är att sannolikheten att upptäcka en sjukdom i ett tidigt skede ökar dramatiskt. Det kan vara helt avgörande för patientens framtid”, berättar Roger med allvar i rösten.

Se upp!

En produkt som känns lite extra innovativ är Ellcie Healthy. Det är sensorutrustade glasögon som läser av om bäraren till exempel har ramlat eller är dåsig. Fallolyckor är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvistelser. I Sverige är det så många som 70 000 per år som faller illa och i hela 50 000 av de olyckorna är personer över 65 år inblandade. Även om glasögonen i sig inte hindrar en person från att falla kopplar de direkt upp sig till anhöriga eller vald vårdinrättning och ett larm går iväg. På så sätt förkortas tiden som personen ligger skadad och onödigt lidande undviks.

”Ett annat utsatt område när det gäller fallolyckor är arbetsplatser. I Sverige sker det cirka 11 000 olyckor varje år. I Frankrike används Ellcie Healthy redan på arbetsplatser. Inom kort kommer glasögonen även att kunna övervaka bärarens hjärtverksamhet och fysiska aktivitet. Förhoppningsvis kan dessa glasögon också inom kort användas för att monitorera Parkinssonpatienter”, berättar Roger.

E-hälsomyndigheten är en väg framåt

Vårt samtal kommer åter in på hur Sverige ska nå den ledande positionen inom digital vård. Hur ser VirtualLab på det?

”I dessa tider blir vi nästan dagligen påminda om att Sverige har en tradition av att våra politiker litar på våra experter, till exempel Folkhälsomyndigheten. Vi hoppas att berörda politiker inom kort ger E-hälsomyndigheten ett uppdrag att ta fram en nationell standard och en genomtänkt ersättningsmodell. Tekniken finns på plats och utvecklas givetvis hela tiden men vi saknar en tydlig spelplan för alla vårdaktörer. Vinsterna för samtliga är stora. Vårdskulden kan snabbt minskas och vi kan säkerställa att sjukdomar upptäcks tidigare. En effektivare triagering, alltså diagnos & klassificering, av patienterna säkerställer att de kommer till rätt vårdnivå direkt. IT-säkerheten är en hygienfaktor och ett väldigt viktig område som vi hela tiden har med i våra diskussioner och lösningar för att säkerställa trygghet samt att inte känslig data sparas och lagras på fel plats”, avslutar Roger Mellin.

I en värld som är mer osäker än på länge är känslan ändå att VirtualLab går en ljus framtid till mötes.

Läs mer på: https://www.virtuallab.se/

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>