Språkbarriär och oro gör att färre utrikes födda går på mammografi
Hem NYHETERCANCERVÅRD Språkbarriär och oro gör att färre utrikes födda kvinnor går på mammografi

Språkbarriär och oro gör att färre utrikes födda kvinnor går på mammografi

Publicerat av: Redaktionen

Dubbelt så många utrikes födda kvinnor uteblir från sin mammografi, ofta på grund av språkliga hinder eller bristande information om varför det är viktigt att gå på undersökningen.

För att minska ojämlikheterna inom screening och öka överlevnaden i bröstcancer krävs riktade insatser och ett långsiktigt arbete inom regionerna.

Det visar Bröstcancerförbundets nya rapport.

– Ett tidigt cancerbesked kan betyda skillnaden mellan liv och död. Det är inte rimligt att bakgrund och utbildningsnivå står i vägen för en mammografiundersökning, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Bröstcancerförbundets kartläggning visar att kvinnor som är födda utanför Norden ofta uteblir från mammografi på grund av språkliga hinder eller bristande information om varför det är viktigt att gå på undersökningen. Det framkommer också att många känner rädsla inför undersökningen och oro för smärta. Många är beroende av anhöriga, inte sällan sina barn, för att tillgodogöra sig vårdinformation på svenska. Sammantaget blir tröskeln för att komma iväg på mammografi hög.

Sedan screening infördes har överlevnaden i bröstcancer nära fördubblats bland de som regelbundet går på mammografi. Deltagandet är högre bland kvinnor med hög utbildning och god inkomst. Samtidigt uteblir utrikes kvinnor dubbelt så ofta från sin mammografi. Denna grupp har också en högre dödlighet i bröstcancer.

– Regionerna måste anpassa sina informationsinsatser så att alla får möjlighet att förstå varför de ska gå på mammografi. Det kommer rädda liv, säger Susanne Dieroff Hay.

Regionerna brister i sina rutiner

Själva kallelsen men även rutinerna för mammografi skiljer sig åt mellan regioner, vilket ytterligare försvårar för kvinnor som flyttar mellan olika delar av landet. Region Västmanland är den enda region som registrerar data i det nationella kvalitetsregistret för mammografi. Därför saknas detaljerade data om hur deltagandet i bröstcancerscreening ser ut.

– Alla regioner måste ansluta sig till Kvalitetsregistret för mammografiscreening. Utan data från kvalitetsregister går det inte att systematiskt följa upp deltagandet bland olika grupper och det blir svårare att rikta insatser rätt, säger Susanne Dieroff Hay.

Språkbarriär och oro gör att färre utrikes födda går på mammografiBröstcancerförbundet vill att alla regioner:
  • använder de rutiner för kallelse, påminnelser och information som Regionala Cancercentrum utvecklat
  • rekryterar hälsoguider för uppsökande informationsinsatser
  • implementerar kvalitetsregistret för mammografi för att säkerställa uppföljning och underlätta forskning

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>