Hem NyheterForskning Studie identifierar de främsta investeringsområdena för digital omvandling inom vården i Sverige

Studie identifierar de främsta investeringsområdena för digital omvandling inom vården i Sverige

Publicerat av: Redaktionen

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny forskningsrapport som identifierar de främsta investeringsområdena för digital omvandling i vården.

Studie identifierar de främsta investeringsområdena för digital omvandling inom vården i Sverige 6En åldrande befolkning, förändrade livsstilar och matvanor, en ökning av kroniska sjukdomar, såsom diabetes, cancer och hjärtsjukdomar, är alla faktorer som bidrar till en snabbt ökande belastning på sjukhus och vårdorganisationer världen över. Digitalisering av vården är vida känt som en metod för att hantera denna ökande belastning och samtidigt förbättra patientresultat, utan att medföra stigande kostnader.

SFS intervjuade sakkunniga från hela världen såsom ledningskonsulter, akademiker och forskare samt experter hos statliga socialdepartement, medicinska föreningar och akutvårdsorganisationer, för att kartlägga var man ser att digitalisering skulle kunna ge störst fördelar relativt snabbt.

De tre främsta områdena för teknikinvesteringar som identifierades av respondenterna var: (a) En ny generation digital och mobil diagnostik, (b) Mobil vård och digitala kommunikationsplattformar (telemedicin) och (c) Smarta, digitaliserade sjukhus

Diagnostik

Digitaliseringen påverkar både administration och hantering inom diagnostikområdet och själva utrustningens prestanda. Genom att till exempel länka enheter digitalt kan man maximera deras kliniska användning. Dessutom möjliggör mobila diagnostiska enheter snabbare diagnos och triagering, samtidigt som man maximerar användningen av personal och utrustning.

Mobil vård och digitala kommunikationsplattformar

Telemedicin möjliggör virtuella läkarbesök och kan därmed hjälpa till att motverka den personalbrist som finns inom många sjukhus och vårdorganisationer. Tekniken länkar dessutom läkare till utrustning och system på olika platser. Respondenterna konstaterade att nyckeln till mervärde och avkastning på investeringar i telemedicin är i lika stor utsträckning virtuella läkarbesök som att digitalt länka vårdpersonal till utrustning och system.

Smarta digitaliserade sjukhus

Det finns ett brett utbud av smarta sjukhusapplikationer. Till exempel gör digital tillgångsspårning att rätt utrustning och teknik är på rätt plats vid rätt tidpunkt, vilket minskar förseningar och avbokningar avsevärt. Ett annat exempel är förutsägbart underhåll, som med hjälp av data från utrustning ser till att viktig teknik och faciliteter finns tillgängliga när de behövs. Sådan teknik bidrar stort till förbättrade patientupplevelser samtidigt som den minskar behandlingskostnaderna.

Studie identifierar de främsta investeringsområdena för digital omvandling inom vården i Sverige 7

SFS studie uppskattar att investeringsutmaningen för Sverige inom dessa tre investeringsområden uppgår till mycket stora summor under de kommande fem åren. Tittar man närmare, så kräver den nya generationen diagnostisk avbildning 0,3 miljarder dollar (2,9 miljarder SEK), telemedicin 0,4 miljarder dollar (3,8 miljarder SEK) och smarta sjukhus 0,3 miljarder dollar (2,9 miljarder SEK) under femårsperioden 2019-2023.

Majoriteten av de tillfrågade sa att det var viktigt att kunna förvärva teknik och utrustning för digital omvandling, färdigheter och resurser utan att behöva nyttja knappt kapital. Detta kan möjliggöras med hjälp av rätt sorts finansiering. Specialistfinansiärer erbjuder en rad finansieringslösningar som är utformade för att möjliggöra digital omvandling genom att låta sjukhus och vårdorganisationer betala för att använda den nya generationens teknik, istället för att behöva köpa den rakt av. Lösningarna har utformats med hjälp av specialistfinansiärernas kunskaper kring den nya digitala tekniken och dess processer, en djup förståelse för hur denna teknik används i praktiken och en erfarenhet av de specifika fördelar som man kan räkna med att den kommer att föra med sig.

”Med hjälp av specialistkunskaper inom vårdsektorn kan varje finansieringsupplägg, vare sig det gäller en enstaka utrustningsenhet eller en verksamhetsomfattande strategisk digital uppgradering, formas efter organisationens specifika kliniska behov och kassaflöde.” säger Carl Ahlgren, Head of Sales Nordics, Siemens Financial Services. ”Det finns en rad finansieringslösningar idag som är utformade för att just möjliggöra digital omvandling, genom att sjukhus och vårdorganisationer betalar för att använda en ny generation av digital teknik. Detta hjälper dem att spara värdefullt kapital samtidigt som de drar nytta av fördelarna med digitalisering.”

Metodik

Forskningsmetodik: 53 ledningskonsulter, akademiker och forskare, experter inom statliga socialdepartement, medicinska föreningar och akutvårdsorganisationer i tretton länder runt om i världen intervjuades och fick titta på indirekt data från hundratals sjukvårdsinstitutioner, under perioden maj-juli 2019. Genom kvalitativa intervjuer undersökte man var respondenterna såg att man skulle uppnå störst fördelar på kortast tid genom digitalisering inom vården.

  • Digitalisering är en allmänt erkänd metod för att hantera den ökande belastningen på sjukhus och vårdorganisationer världen över
  • En ny studie från Siemens Financial Services har identifierat de tre främsta investeringsområdena för digital omvandling inom vården samt den förväntade kapitalinvestering som krävs under de kommande fem åren
  • Dessa är: En ny generation digital och mobil diagnostik 0,3 miljarder dollar (2,9 miljarder SEK); Mobil vård och digitala kommunikationsplattformar (telemedicin) 0,4 miljarder dollar (3,8 miljarder SEK); Smarta, digitaliserade sjukhus 0,3 miljarder dollar (2,9 miljarder SEK)
  • Investeringen överskrider sjukhusens och vårdorganisationernas normala kapitalbudgetar och därmed krävs ytterligare finansiering från den privata sektorn
  • Specialister inom finansiering anpassar alltmer sina finansieringslösningar till vårdens ekonomiska förutsättningar och kan därmed erbjuda digital omvandling på ett hållbart sätt

För mer information se: www.siemens.com/healthcare-priority-investment

För mer information om SFS, se; www.siemens.se/finance

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>