Svensk studie visar – Patienter med astma som ordineras byta inhalator
Hem NYHETERFORSKNING Svensk studie visar – Patienter med astma som ordineras byta inhalator

Svensk studie visar – Patienter med astma som ordineras byta inhalator

Publicerat av: Redaktionen

Dålig följsamhet av behandling och felaktig hantering av inhalator är vanligt bland astmapatienter, vilket leder till otillräcklig astmakontroll.

Syftet med den svenska observationsstudien NIVO (New Inhaler Vs Old), som nyligen publicerades i den internationella tidskriften ”Pulmonary Therapy”, var att undersöka vilken typ av inhalator astmapatienter föredrar efter ett ordinerat byte av inhalator. Resultaten visar att patienterna som deltog i studien uppfattade inhalatorn Novopulmon Novolizer som överlägsen jämfört med Turbuhaler, Diskus® och Easyhaler(1).

Det är väl känt att följsamheten och astmakontrollen förbättras då patienten uppskattar funktioner och hanteringen av sin inhalator(2). Ökad astmakontroll innebär bland annat färre nattliga besvär, färre försämringar och färre akutbesök. Studien NIVO undersökte även hur patienterna upplevde viktiga funktioner hos varje inhalator och huvudanledning till ordinerat byte av inhalator.eor51jfsul9rgnxzghiy

– Det har saknats svenska studier som undersökt hur ett byte av inhalator fungerar i praktiken. Resultaten från studien indikerar att Novopulmon Novolizer är ett mycket bra val vad gäller inhalator för behandling av astma, inte minst för de patienter som behöver byta inhalator, säger Søren Wille, Med Dr. Barnallergolog vid Helsingborgs Lasarett och huvudprövare i studien.

Resultaten från studien visar att inhalatorn Novopulmon Novolizer även var patienternas preferens avseende fortsatt användning av astmainhalator. Framför allt var det Novolizerns unika återkopplingsmekanismer som med hjälp av klickljud och färger gör att patienten får reda på att en inhalation gjorts korrekt, samt inhalatorns allmänna användarvänlighet som uppskattades (1).

Information om studien

NIVO (New Inhaler Versus Old) är en observationsstudie som genomfördes på 50 vårdcentraler och sjukhuskliniker runt om i Sverige. I studien deltog 258 astmapatienter i åldrarna 6 – 85 år som stod på underhållsbehandling med inhalerade kortikosteroider men som behövde byta till en annan inhalator. Vid bytet till den nya inhalatorn besvarade patienterna en enkät om preferenser vad gäller inhalator kring: utseende, hantering, bruksanvisning, doskontroll samt en generell uppfattning av inhalatorn. Samma enkät besvarades igen efter två månaders användning av den nya inhalatorn.

Resultat NIVO

Nästan alla patienter (98%) som var med i studien valde att byta till Novolizer inhalatorn. Resultaten från studien visar att majoriteten av patienterna föredrog Novolizer framför sin tidigare inhalator:

  • 92,4% [95% konfidensintervall (CI) 86,0-96,5%] i åldersgruppen 6-12 år
  • 90,9% (95% CI 70,8-98,9%) i åldersgruppen 13 – 17 år
  • 83,3% (95% CI 74,4-90,2%) bland de äldre ≥18 år.

 

De angivna huvudanledningarna till ordinerat byte var otillräcklig astmakontroll, hanteringsproblem samt patientönskemål. Patienterna hade haft sin tidigare inhalator i genomsnitt 4,5 år (0,9 – 5,1 år).

-Det var värdefullt att i en svensk studie kunna studera inhalatorbyte och att en så stor andel av patienterna, i alla ålderskategorier, föredrog Novolizer framför de andra inhalatorerna, säger Holger von Fircks, medicinsk rådgivare för Meda i Norden. Det är i linje med vad vi har sett från andra internationella studier som även har visat förbättrad lungfunktion hos astmapatienterna(3,4)

– Återkopplingsfunktionerna hos Novolizer som är unika jämfört med alla andra astmainhalatorer och som kan minska risken för omedvetna fel uppskattades särskilt, avslutar Holger von Fircks.

Länk till studien: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs41030-015-0006-7

Fakta Novopulmon Novolizer

Novopulmon Novolizer (budesonid) är en glukokortikoid, ett inflammationshämmande läkemedel för inhalation vid långtidsbehandling av kronisk astma(5).

Fakta om astma och behandling

Astma har ökat stadigt i omfattning de senaste 50 åren. I Sverige är runt 10 procent av alla barn och vuxna drabbade. Astma medför stora samhällskostnader, både direkta och indirekta för samhället. Samhällskostnaden beräknas till 8 miljarder per år.

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att musklerna runt luftrören lättare drar ihop sig och slemhinnan i luftrören svullnar. Besvären är periodvis återkommande och kan ha allergiska eller icke allergiska orsaker. Utlösande faktorer ger symtom som hosta och andnöd som i svårare fall kan leda till akut vård. Slembildning, pipande ljud i bröstet och besvär i näsan och är också vanliga symtom på ett astmaanfall.

Typiskt för astma är att symtomen och lungfunktionen varierar över tiden. Detta gör att en god behandling kan och ska innebära god astmakontroll och ett liv utan astmabesvär i vardagen. Detta betyder att man kan medicinera rätt med underhållsbehandling och behandling vid behov så att man inte får försämringsperioder, inte har besvär på natten och inte känner av astma vid ansträngning. En majoritet av patienter med astma har en stor samsjuklighet med rinit, så kallad rinitastma, det vill säga kronisk nästäppa i kombination med astmabesvär från nedre luftvägarna(6).

Ett problem idag är att astma både underbehandlas och överbehandlas. En tredjedel av svenska astmatiker (25-44 år) hämtar endast ut sin medicin en gång per år(7). Samtidigt visar studier och behandlingsriktlinjer att omkring 120 000 av alla astmatiker (20%) får behandling med dyra kombinationsläkemedel som de inte behöver(8). Läkemedelskommittén i Östergötland som tidigt introducerade Novolizer som rekommenderad inhalator vid astmabehandling lyckades bryta kostnadsökningen och den ökade användningen av kombinationsläkemedel(9,10).

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>