Välfärdsteknologi för äldre – hur gör vi så att det blir enklare för våra brukare och medarbetare?

Det viktiga mötet mellan behov och innovation!

Vid inspirationsdagen för “Gränslöst samarbete för äldre” den 25 oktober pratade Ingela Ernestam, Frida Evertsson och Gun Loiske från Smarta äldre om ”mötet mellan behov och innovation”. Detta utifrån ett antal produkter på marknaden som skall underlätta för äldre och funktionsnedsatta i deras vardag samt utifrån vilka behov de tillgodoser.Välfärdsteknologi för äldre - hur gör vi så att det blir enklare för våra brukare och medarbetare? 1

Övergripande syfte med dagen var att inspirera de drygt 100 deltagande politiker och tjänstemän från Örebro län till fortsatt utvecklingsarbete kring insatser för äldre.

Dagen var uppbyggd i tre delar; där den inledande delen handlade om att få ett nationellt perspektiv om var och hur kvalitetsförbättringar bör ske. Under del två fick alla ta del av Örebro kommuns strävan i att skapa Sveriges bästa äldreomsorg och avslutningsvis under den tredje delen av dagen få tips och kunskap om hur innovationer och ny teknik kan användas både av äldre personer och personal.

“För oss var det väldigt relevant att få delta i det här sammanhanget då vi fick chansen att sprida vårt arbete inom Smarta äldre på många olika nivåer inom äldreområdet” säger Ingela Ernestam, projektledare.

Post Comment