Webbaserade nationella riktlinjer för en jämlik barnhälsovård

För att barn i Sverige ska få tillgång till en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet finns webbaserade nationella riktlinjer för vårdpersonalen.

Webbaserade nationella riktlinjer för en jämlik barnhälsovård 1Det kan dock vara svårt att införa dessa i landsting och regioner visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

För att få jämlik och rättvis barnhälsovård finns webbaserade nationella riktlinjer för användning i alla landsting och regioner. Johanna Tell har i sin avhandling i tillämpad hälsoteknik vid BTH studerat barnhälsovården före införandet av de webbaserade nationella riktlinjerna och sedan följt införande och användning.

Hennes forskning visar att för att de nationella riktlinjerna ska bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet, måste innehåll, struktur och tillgänglighet möta användarnas behov vilka också önskar involveras i utvecklingen av riktlinjerna.

Studierna visar även att det inte räcker med att det finns webbaserade nationella riktlinjer – det måste finnas förutsättningar lokalt i landsting och regioner för att de ska kunna användas fullt ut och nå sitt syfte.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 18 januari 2019
Tid: Kl 14:00
Plats: Multisalen, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona