​Stockholms Stads Äldreförvaltning anlitar MoA Lärcentrum för Corona-utbildning

Stockholms Stads Äldreförvaltning utbildar medarbetare inom äldreomsorgen i Covid-19 och väljer MoA Lärcentrum som samarbetspartner och utbildningsanordnare.

​Stockholms Stads Äldreförvaltning anlitar MoA Lärcentrum för Corona-utbildning 1Stockholms Stad Äldreförvaltningen har gett MoA Lärcentrum i uppdrag att genomföra 12 stycken endagsutbildningar för drygt 300 medarbetare från sin egenregi och privata utförare. Medarbetarna som alla arbetar inom äldreomsorgen (hemtjänst och särskilda boenden) möter- och vårdar personer med Covid-19 dagligen. Varje tillfälle genomförs med ca 20-25 deltagare i MoAs utbildningslokal i Alvik. Under utbildningsdagen blandas teoretiska och praktiska moment som alla har fokus på Covid-19 och användandet av skyddsutrustning med tillfällen att diskutera etiska dilemman, vård vid livets slut, egen- och andras oro och bemötande av människor i sorg och kris.

Några ord från deltagare:

”Jag vill verkligen tacka min arbetsgivare och Stockholms stad för att ni gav mig denna fantastiska utbildning och många möjligheter till mig!”

”Till utbildningsanordnaren MoA: Ni har gjort ett snyggt jobb!”

” Jag ska tacka för jättebra information om Covid-19, palliativ vård vid Covid-19 samt vård vid livets slut. Hur man klär på och klär av sig skyddsutrustning samt övning på hur man hanterar kontaminerat material.”

” Viktigt att känna till mer om Coronavirus och hur kan man använda skyddskläder på ett riktigt och säkert sätt”