Japans främsta medicinska institut köper flera HoloMonitor instrument

Japans främsta medicinska forskningsinstitut, Institute of Medical Science vid University of Tokyo, beställde nyligen två HoloMonitor M4.5 instrument till ett samlat listpris om €75 000, exklusive rabatt.

Tillsammans med RIKEN och Kyoto University leder institutet Japans nationella satsning för att befästa Japans världsledande position inom regenerativ medicin.

Alla specialiserade celler i våra kroppar (t.ex. muskel-, blod- och hjärnceller) skapas ur Japans främsta medicinska institut köper flera HoloMonitor instrument 1stamceller. Stamceller är ospecialiserade celler som under givna förhållanden utvecklas till vävnads- eller organspecifika celler. Regenerativ medicin syftar till att styra stamcellers utveckling för att reparera eller ersätta sjuka celler, vävnad och organ. Cellterapier och regenerativ medicin har potential att behandla och bota några av de mest förödande och kostsamma folksjukdomar som idag plågar mänskligheten.

Stamceller omvandlas stegvis till specialiserade celler. Bilden visar hur blodstamceller utvecklas till olika typer av blodceller.

Konventionell läkemedelsutveckling använder odlade celler för att testa nya läkemedel före de testas på människor. Regenerativ medicin är radikalt annorlunda i att cellerna i sig själva är behandlingen. Traditionella metoder är olämpliga för att studera stamceller eftersom de kräver att cellerna färgas med giftiga färgämnen, vilket påverkar cellernas beteende och omöjliggör transplantation. HoloMonitor tillåter forskare att studera stamcellers utveckling utan dessa giftiga färgämnen.