Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför värdebaserad vård med hjälp av Qlik
Hem Nyheter Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför värdebaserad vård med hjälp av Qlik

Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför värdebaserad vård med hjälp av Qlik

Publicerat av: Redaktionen

”Vi har med enkla medel och strukturerade metoder lyckats förbättra sjukvården för våra patienter med samma budget som tidigare. Bättre beslutsunderlag ger bättre vård. Med Qliks BI-plattform lägger vi tiden på rätt saker och vi fattar bättre beslut.” – Magnus Karlsson, ansvarig för ortopedin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är norra Europas största sjukhus och ett av de första sjukhusen som initierat värdebaserad vård, ett koncept som ursprungligen kommer från Michael Porter, professor vid Harvard Business School.

Värdebaserad vård innebär att patienten är delaktig i sin egen vård och målet är att skapa största möjliga värde för patienten. Sahlgrenska Universitetssjukhusets ambition är att rulla ut värdebaserad vård till 200 patientgrupper inom några år. Urologen, förlossningsmottagningen och ortopedkliniken är tre exempel på några av de 20-talet avdelningar som gått i bräschen för värdebaserad vård för att förbättra vårdkvaliteten. Qlik shalgrenska

SU är en av de främsta pionjärerna och experterna i Sverige på värdebaserad styrning. Sjukhuset sätter patienten i centrum och arbetar aktivt med vårdplanering tillsammans med kommunen för att underlätta patienters hemgång och fortsatta vård

Övergången till värdebaserad patientnytta initierades för några år sedan och har inneburit ett paradigmskifte för ortopedin vid SU. Genom det nationella kvalitetsregistret för höftproteser, visste man sedan tidigare på ortopeden att patientnöjdheten var lägre än riksgenomsnittet samtidigt som man hade svårt att möta behovet i antalet genomförda operationer. Det var också svårt för beslutsfattare och vårdpersonal att få en aktuell lägesbild, då information registrerades i många olika system. Ortopedverksamheten var i behov av en ny struktur, automatiserade styrkort, som kunde koppla samman information om patienten på detaljnivå.

Verksamheten behövde skapa en översikt av data sparad i olika register för att kunna analysera data ur olika system. Ortopeden bestämde sig för Qliks plattform och på mindre än tre månader skapades ett översiktligt styrkort. Med Qlik kan data från många källor presenteras på en och samma plattform och djupanalyser görs snabbt och enkelt. När kliniken analyserar verksamheten idag har ortopeden på SU sett förbättringar som vida överträffat alla förväntningar; nöjdare patienter, involverade medarbetare och bättre effektivitet, dvs snabbare vård och kortare vårdköer. Bland annat halverades patienternas väntetider till operation från runt 100 dagar till cirka 40 dagar.

Efter att ha kunnat analysera vartenda arbetsmoment i patientens vårdkedja och utrett vad man kan göra bättre, har operationstakten slagit rekord och väntetider förkortats. Medianvårdtiden har minskat från 5,5 till 3,5 dagar, samtidigt som komplikationerna efter operationer minskade med en tredjedel.

Värdebaserad vård i praktiken
För att lyckas med värdebaserad vård krävs struktur och ett gemensamt arbetssätt. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset mäts alla data i automatiserade styrkort med hjälp av Qlik, som kopplar samman data från olika kvalitetsregister och system.
Värdebaserad vård införs per patientgrupp och modellen kan snabbt implementeras med mallar för andra patientgrupper.

På ortopedkliniken skapades en arbetsgrupp för patienter i behov av höftproteskirurgi, där vårdpersonal tillsammans med patientrepresentanter definierade utfall som skulle mätas och övervakas.
– Med hjälp av Qlik har vi kunnat analysera data från två vårdavdelningar, vilket resulterade i att vi på fem månader kunde lösa ett mångårigt bekymmer med olika långa vårdtider, säger Maziar Mohaddes, ortopedläkare.
I det praktiska förändringsarbetet, som intitierades parallellt med att värdebaserad styrning infördes, har exempelvis sjukgymnaster börjat besöka patienterna två timmar efter operation för att snabbt få patienten på benen. Man kunde därmed snabba på mobiliseringen av patienterna vilket förmodas förbättra både patientutfall (minskad risk för postoperativa komplikationer) samtidigt som det bidrar till kortare vårdtider.

Lärande organisation
Idag präglas ortopedverksamheten av god vårdkultur, en vilja till förbättringar och lärande.
Ett informerat ledarskap som är baserat på analys behövdes för att skapa en lärande och god vårdkultur. Magnus Karlsson, överläkare samt ansvarig för ortopedin vid SU, är mycket stolt och nöjd över verksamhetens förbättrade resultat:
– Vi har med enkla medel och strukturerade metoder lyckats förbättra sjukvården för våra patienter med samma budget som tidigare. Ett exempel på hur detta är möjligt är att patienter med en och samma grundsjukdom vårdas av ett specifikt team som fokuserar på tidig rehabilitering efter operation.

Verksamhetens bild överensstämmer även med patienternas. Nöjdhetsgraden ökade från 86 procent 2013 till 90 procent 2014, enligt data från Svenska Höftprotesregistret.
Utvecklingen har lett till en situation där värdet av vårdinsatserna, på ett helt annat sätt än tidigare, kan analyseras och ligga till grund för förbättringsarbete inom vården.
Inför framtiden ser Sahlgrenska stora möjligheter till ökad användning av dataanalys (big data analytics) inom sjukvården för att i realtid samla in, lagra och analysera stora och komplexa datamängder från många datakällor. Dels för nationella kvalitetsregister, men även för ett flertal journalsystem och lokala vårdkvalitetsregister.

Qliks partner Mindcamp, som är en av Sveriges främsta experter inom dataanalys för vården och som har utvecklat ett flertal applikationer på Sahlgrenska Universitetssjukuset, säger: – Mindcamp har många års erfarenhet av BI inom hälso- och sjukvårdssektorn, från stora sjukhus till mindre primärvårdsenheter. Vår långa erfarenhet möjliggör att vi kan paketera lösningar med Qliks plattform som exempelvis uppföljning av värdebaserad vård. Resultaten som ortopedkliniken visar är fantastiska och vi är väldigt stolta över att ha fått möjligheten att hjälpa till, säger Frank Carlsson, Affärsområdeschef på Mindcamp.

– Vi har infört ett nytt styrsystem där patientens upplevelse, kvalitet och effektivitet är avgörande. Det är med enorm stolthet vi lyckas göra våra patienter nöjdare. Jag och mina medarbetare tycker att arbetet har blivit roligare, säger Jonas Thanner, överläkare och sektionschef för protesverksamheten vid SU.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>