Hem NYHETER 7 av 10 hemarbetare saknar separat arbetsplats i hemmet

7 av 10 hemarbetare saknar separat arbetsplats i hemmet

Publicerat av: Redaktionen

Hemarbetet tycks vara här för att stanna.

7 av 10 hemarbetare saknar separat arbetsplats i hemmet 3Men har arbetsmiljön hängt med, och vilket försäkringsskydd har man när man jobbar hemifrån? En ny undersökning från försäkringsbolaget If visar att knappt var fjärde person som jobbar hemma har en separat arbetsplats i hemmet. Var går gränsen mellan arbete och fritid i det moderna arbetslivet? If reder ut vad som gäller.

Coronapandemin har förändrat arbetslivet för många. Kontorslandskap och kollegor har ersatts av köksbord och en mer avslappnad klädkod. Nu verkar det som att hemarbetet är här för att stanna. Många kontorsanställda kommer att fortsätta att jobba hemifrån åtminstone en del av tiden. Det är dags att fundera på vad det betyder.

En viktig aspekt är arbetsmiljön. Många saknar en anpassad arbetsplats i hemmet. Det visar en ny undersökning som Syno International genomfört på uppdrag av försäkringsbolaget If. Syno har tillfrågat 1516 svenskar om deras arbetsmiljö i hemmet. 47,3 procent säger sig aldrig arbeta hemifrån.

Av de som någon gång jobbar hemma är det vanligast att arbeta i vardagsrummet (46 procent) eller köket (36 procent). 28 procent har en separat arbetsplats eller ett arbetsrum i hemmet. Det betyder att 72 procent, nästan 3 av 4 hemarbetare, saknar en separat arbetsplats i hemmet.

Bristen på separat arbetsplats gör att många får hålla tillgodo med de utrymmen som är tillgängliga. 5,5 procent arbetar i hallen, och 2,5 procent säger sig ibland arbeta från badrummet. 3 procent arbetar ibland från café eller annan plats nära hemmet, trots pandemin och de restriktioner som gäller.

Vilka försäkringar gäller vid hemarbete?

När man ramlar i trappan på jobbet eller bränner sig när man gör kaffe till ett möte täcks man av arbetsgivarens försäkring. Men vad gäller när man drabbas av samma sorts olycksfall i hemmet, när hemmet också fungerar som ens arbetsplats?

– För det första kan vi konstatera att svenska arbetstagare har ett bra skydd. De allra flesta är bra försäkrade mot olyckor som sker under arbetstid i Sverige. Men pandemin och hemarbetet har aktualiserat ett antal aspekter som är bra att känna till, säger Beatrice Hamnström som arbetar med personförsäkringar på försäkringsbolaget If.

Alla som förvärvsarbetar i Sverige omfattas av den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen, oavsett om man är anställd eller egenföretagare. De allra flesta omfattas också av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. Omkring 90 procent av de svenska arbetstagarna omfattas av kollektivavtal.

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkring för sina anställda. Om du inte omfattas av kollektivavtal, fråga din arbetsgivare vad som gäller på just din arbetsplats.

Vad är då en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppstår i samband med eller är orsakad av arbetet. Det gäller till exempel olycksfall i själva arbetet, olycksfall på väg till eller från arbetet, eller arbetssjukdom.

– Hemarbete öppnar för nya gränsdragningar. När arbetstid och fritid flyter ihop blir det svårt att avgöra vad som är vad. Det är antagligen inte att betrakta som arbetstid om du går en promenad för att handla lunch under hemarbetet – även om det hade varit det om du gått från kontoret i stället, säger Beatrice Hamnström

Skyddet vid hemarbete är inte lika omfattande. Om man ramlar i trappan under en paus täcks man inte av arbetsskadeförsäkringen, till exempel. Däremot täcks man av arbetsskadeförsäkringen om man skadar sig på själva arbetsmaterialet.

Arbetsskadeförsäkringen är inte anpassad efter dagens sätt att arbeta. Det är sannolikt att både den lagstadgade och den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen med tiden kommer att anpassas efter ett arbetsliv där allt fler tillbringar åtminstone en del av arbetstiden hemma. Till dess kan det vara klokt att själv se över sitt försäkringsskydd.

Kontrollera och komplettera försäkringsskyddet

Eftersom det kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som är arbete och fritid vid hemarbete, kan det vara klokt att ha en egen olycksfallsförsäkring som täcker både arbetstid och fritid eller att arbetsgivaren även väljer att inkludera de anställdas fritid när hen tecknar olycksfallsförsäkring för sina anställda.

En privat olycksfallsförsäkring täcker skador på personen och det som den har på sig (till exempel glasögon). Om man tappar jobbdatorn i marken hemma täcks det varken av olycksfallsförsäkring eller av hemförsäkring, utan av arbetsgivarens egendomsförsäkring.

– Pandemin har i viktiga avseenden förändrat vårt arbetssätt under oöverskådlig tid. Arbetsgivare bör informera sina medarbetare om vilka försäkringar de omfattas av och, kanske ännu viktigare, vilket försäkringsskydd som arbetsgivaren inte tillhandahåller. Det kan minska de olyckliga konsekvenserna som annars kan bli resultatet av det moderna arbetssättet och det äldre regelverket, säger Beatrice Hamnström.

Ifs tips till anställda som jobbar hemma:

  • Fråga din arbetsgivare vilka försäkringar du omfattas av vid hemarbete, både när det gäller olycksfall och egendomsskador.
  • Se över ditt eget försäkringsskydd. Vi rekommenderar att du har en egen olycksfallsförsäkring.
  • Arbetsgivaren ansvarar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Det gäller även vid hemarbete. Diskutera med din arbetsgivare hur dina förutsättningar ser ut för att arbeta hemifrån och se till att du har tillgång till både arbetsverktyg och sådant som en bra stol eller bildskärm som är lämpliga för långvarigt hemarbete.

Råd till arbetsgivare:

  • Se över de anställdas försäkringsskydd, både avseende olycksfall och egendomsskador.
  • Informera de medarbetare som arbetar hemifrån vilka försäkringar de omfattas av, vad som täcks och vad som inte täcks.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>