Hem NyheterInformationssäkerhet 7 utmaningar inom vården som kan hanteras med cyberskydd

7 utmaningar inom vården som kan hanteras med cyberskydd

Publicerat av: Redaktionen

Sjukvårdsindustrin befinner sig mitt i en digital transformation.

7 utmaningar inom vården som kan hanteras med cyberskydd 2

Mikael Johansson, cybersäkerhetsexpert på Acronis

Mängden känsliga data växer samtidigt som antalet platser där data lagras ökar. Cyberkriminella angriper vårdsektorn målinriktat, och antalet komplexa sekretessbestämmelser blir fler. För att skydda den egna organisationen såväl som patienter, behöver vårdorganisationer ett effektivt cyberskydd. Mikael Johansson, cybersäkerhetsexpert på Acronis, delar med sig av sju vanliga IT-utmaningar inom vården som kan hanteras med hjälp av cyberskydd.

Skydd mot dataintrång

Det kan ta lång tid innan dataintrång i patientjournaler upptäcks. För att förhindra dessa intrång, bör en organisation upprätta flera lager av IT-säkerhet som skyddar infrastruktur och täcker de fysiska systemen, virtuella maskiner, molntjänster och mobila enheter.

Cyberskydd hjälper genom tjänster som skyddar data mot stöld och säkerställer effektiv återställning efter en attack med exempelvis krypterad backup och lagring, avancerade anti-malware (skadlig kod) skydd, och effektiva funktioner för katastrofåterställning.

Skydd mot cyberhot

Två av de mest utbredda cyberhoten som präglar hälso- och sjukvårdsindustrin idag är utpressningsprogram och kryptokapning. Utan motåtgärder för att upptäcka, avbryta och återställa organisationen efter denna typ av hot, riskerar vårdinstitutioner att drabbas av driftstopp som kan orsaka stor skada.

Cyberskydd hjälper genom att leverera den senaste anti-malware tekniken, och använder artificiell intelligens och maskininlärning för att automatiskt detektera, identifiera, stoppa och återställa efter attacker.

Efterlevnadskrav

Vårdens IT-personal är numera ansvariga för att följa allt striktare dataregler, som exempelvis GDPR i Europa och det kan vara utmanande för vårdorganisationer att leva upp till GDPRs krav för hantering av data.

Cyberskydd hjälper en organisation att uppnå regelefterlevnad. Organisationen måste följa de regler som finns för att hantera och skydda personuppgifter – kryptering för sekretess och metoder för att garantera dataintegritet är två inbyggda komponenter i cyberskyddet.

Förflyttning av data

I dagens digitala värld är molnteknik absolut nödvändigt för vårdorganisationer, både för skydd av patientdata och för att upprätthålla kontinuerlig regelefterlevnad. Men att förflytta data från ett lagringsmedium till ett annat är en komplex uppgift, särskilt då all data måste skyddas på ett verifierbart sätt under hela processen för att undvika eventuella böter och dataintrång.

Cyberskydd hjälper genom att stödja hybridiserad backup och lagring i moln. Under hela förflyttningen hanteras all data från en enda kontrollpanel för att säkerställa en enkel, effektiv och säker överföring.

Kontinuerlig tillgång till data

Kontinuerlig tillgång till data, program och system är av yttersta vikt för en vårdorganisation. Ofrivilliga avbrott kan både bli mycket dyra och påverka patienternas säkerhet. För att förhindra avbrott är det viktigt med åtgärder som minimerar återställningstid (RTO) och täta återställningspunkter (RPO).

Cyberskydd hjälper genom att skapa en tillförlitlig kontinuitet i verksamheten. En cyberskyddslösning skyddar organisationen från avbrott genom korta återställningstider som gör data tillgänglig på bara några sekunder.

Mobila enheter

Patientdata samlas idag in och görs tillgänglig på en mängd olika mobila och webb-baserade enheter. IT-personal behöver därför kunna upprätthålla kontrollen och återställa data från mobila enheter som skadats, kommit bort eller stulits.

Cyberskydd hjälper genom att förse IT-personal med nödvändigt skydd och kontroll över organisationens data. Cyberskyddslösningar stödjer flera plattformar, vilket gör att även data i privata enheter får ett heltäckande skydd.

Effektivt men lätthanterligt skydd

För att en organisation ska kunna bibehålla produktiviteten och effektiviteten även efter den digitala transformationen, behövs cyberskyddsverktyg som effektivt skyddar data, program och system utan att vara för komplicerad att använda för medarbetarna.

Cyberskydd hjälper genom att ge ett kraftfullt och samtidigt lätthanterligt skydd genom att tillhandahålla en enda plattform som skyddar företagets alla processer.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>