Hem NYHETER AI’s potential i sjukvården – avgörande att investera i sjukvårdspersonalen

AI’s potential i sjukvården – avgörande att investera i sjukvårdspersonalen

Publicerat av: Redaktionen

Artificiell intelligens kan leda till bättre och mer effektiv vård, men för att fullt utnyttja potentialen i AI behöver sjukvården investera i vårdpersonalen, och involvera personalen i de tidiga stadierna av AI-utvecklingen.

AI’s potential i sjukvården – avgörande att investera i sjukvårdspersonalen 3Den slutsatsen drar EIT Health och McKinsey & Company i den gemensamma europeiska rapporten ”Transforming healthcare with AI: The impact on the workforce and organisations”. Rapporten, som bygger på intervjuer nyckelpersoner från ett stort antal EU-länder, ger en bred och heltäckande bild av vad AI kommer att innebära för sjukvården i Europa, för vårdpersonalen, hur AI kommer att påverka sjukvårdssystemen, samt vilka hinder som finns för att fullt ut utnyttja potentialen i AI.

Artificiell intelligens kan innebära revolutionerande förändringar i samhället, men många ser också farhågor i utvecklingen. För en sjukvård som över hela Europa möter utmaningar, kan AI innebära möjligheter att leverera mer och bättre vård till en åldrande befolkning, men i många europeiska länder finns ännu inga klara strategier för hur AI bör användas inom vården.

Den europeiska life science-organisationen EIT Health har tillsammans med McKinsey & Company tagit fram en omfattande rapport, ”Transforming healthcare with AI: The impact on the workforce and organisations”, som ger en djuplodande bild av hur AI används idag inom europeisk sjukvård, vad AI kommer att innebära i framtiden för sjukvården och för vårdpersonalen, hur AI kommer att påverka sjukvårdssystemen, var den största framtida potentialen finns, samt vilka hinder som finns för att fullt ut utnyttja potentialen i AI, och vilka insatser som krävs för att fullt ut utnyttja AI’s framtida potential för bättre vård.

Rapporten visar att det avgörande för att förverkliga AI’s potential för sjukvården är att investera i sjukvårdspersonalen.

Dels behöver vården attrahera och utbilda en ny generation sjukvårdspersonal med kompetens inom datavetenskap, och dels behövs satsningar på vidareutbildning av den befintliga vårdpersonalen, om vi ska kunna utnyttja omvandlingspotentialen hos artificiell intelligens (AI).

Rapporten, som bygger på enkäter med 175 personer som har nyckelroller inom europeisk sjukvård, samt intervjuer med 62 beslutsfattare inom vården, beskriver vilken betydelse AI spelar i dagens vård och kommer att få i framtiden för den europeiska sjukvården och vårdpersonalen. Rapporten ger förslag på sådana nya organisatoriska modeller och kompetenser som kommer att krävas för att potentialen i AI ska kunna utnyttjas och skalas upp för att få mest möjliga positiva effekter för vården och patienterna.

Rapporten drar bland annat slutsatsen att kompetenser som grundläggande digitala kunskaper, biomedicin, datavetenskap, dataanalys och grundläggande genomik kommer att vara avgörande om AI och maskininlärning ska få verkligt genomslag inom sjukvården.

– Det här är frågor som inte har en plats i dagens vårdutbildningar, menar Jorge Fernández García, EIT Healths innovationsdirektör, och medförfattare till rapporten.

– Helt oförskyllt är dagens sjukvårdspersonal alltså inte alls förberedd inför implementeringen av AI.

Det finns många incitament för sjukvården att investera på ett sätt så att AI kan utnyttjas fullt ut.

Världshälsoorganisationen WHO beräknar att det år 2030 kommer att råda brist på 9,9 miljoner läkare, sjuksköterskor och barnmorskor i världen.[1] Genom att brett genomföra och skala upp AI skulle vi kunna avlasta sjukvården, och därmed reducera effekterna av dagens och framtida resurs- och personalbrist genom att till exempel effektivisera eller till och med ta bort vissa administrativa uppgifter, som idag beräknas ta mellan 20 och 80 procent av vårdpersonalens tid.

Idag är det främsta användningsområdet för AI inom sjukvården diagnosticering. Under de närmaste fem till tio åren förväntar sig sjukvårdspersonalen däremot att kliniska beslut kommer att vara det främsta användningsområdet.

– Inom vår verksamhet inom vårdinnovation ser vi att det växer fram allt fler spännande AI-lösningar med stor potential. Men vi måste kombinera den nya generationens teknik, som kan bidra till att avlasta sjukvården, med klara strategier för hur tekniken ska integreras i själva verksamheten. Och det är bråttom, om inte Europa inte ska hamna på efterkälken i AI-revolutionen,, fortsätter Jorge Fernández García.

Utöver investeringar i utbildning och kompetensutveckling, drar EIT Health och McKinsey & Company slutsatsen att den andra nyckelinsatsen som krävs för att fult ut dra nytta av potentialen i AI är att involvera sjukvårdspersonalen under de tidiga stadierna av AI-utvecklingen. I rapporten svarade 44 procent av de tillfrågade, som valts ut på grund av sitt intresse av AI och innovation inom vården, att de aldrig blivit involverade i att utvecklinga eller genomföra en AI-lösning.

-AI har en enorm potential att förbättra produktiviteten och öka effektiviteten inom sjukvårdssystemen, men också för att göra dem mer hållbara. AI har också potentialen att skapa bättre vård för patienterna genom att avlasta vårdpersonalen, så att den kan lägga mer tid på patientvården snarare än på administrationen, kommenterar Angela Spatharou, delägare på McKinsey & Company och medförfattare till rapporten.

I intervjuerna betonade beslutsfattarna hur brådskande det är att utveckla och utöka utbildningssatsningen, och uppmanade nationella sjukvårdssystem att tillsammans med sjukvårdspersonal, lärosäten och näringsliv ge stöd åt de vårdaktörer som ofta inte är stora nog att kunna skapa de här programmen på egen hand.

Rapporten i sin helhet pekar även ut andra viktiga områden som behöver åtgärdas inom sjukvårdssektorn för att underlätta implementeringen av AI, bland annat bättre datakvalitet, datastyrning, datasäkerhet och interoperabilitet, implementering av strategier för förändringshantering, regler, riktlinjer och ansvarsskyldighet, finansieringsmodeller och återbetalning, samt bättre samarbete mellan olika inriktningar för förbättrad kvalitet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>