Akademiska sjukhuset och Bristol Myers Squibb samarbetar för att erbjuda mobil cancervård
Hem NYHETERCANCERVÅRD Akademiska sjukhuset i Uppsala och Bristol Myers Squibb samarbetar för att erbjuda mobil cancervård

Akademiska sjukhuset i Uppsala och Bristol Myers Squibb samarbetar för att erbjuda mobil cancervård

Publicerat av: Redaktionen

Cancervård närmare hemmet är ett utvecklingsprojekt i två steg mellan Bristol Myers Squibb (BMS) och Akademiska sjukhuset i Uppsala, som ingicks 2021 för att undersöka hur cancervården kan göras mer tillgänglig för patienterna i Region Uppsala.

Baserat på förstudien i steg ett av projektet inleds nu steg två där en ”mottagning på hjul”, i form av en buss, kommer att placeras utanför Lasarettet i Enköping för att erbjuda vissa cancerpatienter infusioner, blodtransfusioner, läkemedelsbehandling och annan vård.

Akademiska sjukhuset och Bristol Myers Squibb samarbetar för att erbjuda mobil cancervård

Ett av syftena med steg två i projektet är att utvärdera nöjdhet hos patienter och sjukvårdspersonal med att kunna erbjuda cancerbehandling närmare hemmet i en vårdbuss i Enköping.

Cancervård närmare hemmet syftar i sin helhet till att utveckla en mer personcentrerad cancervård och värna patienters behov, insikter och erfarenheter. Många som behandlas på Onkologiska behandlingsavdelningen på Akademiska sjukhuset har lång resväg till sjukhuset. Patienter som intervjuats i en förstudie, dvs steg ett av projektet, har svarat att de skulle uppleva en ökad livskvalitet om de fick vård närmare hemmet.

Enligt förstudien, som genomfördes i höstas, behövs en utvecklad strategi för att kunna hantera mängden cancerpatienter i region Uppsala och ge dem en nära, effektiv och tillgänglig cancervård. Det var enkäter, intervjuer och samtal med bland annat vårdpersonal, patienter och patientföreningar som lade grunden till denna kunskap och insikt. Nätverket mot cancer och anhörigföreträdare bidrog i detta skede med frågor som underlag till insikterna. I förstudien kartlades även hur långt patienter i regionen har att resa till Onkologmottagningen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

  • Nätverket mot cancer har samarbetat i projektet Cancervård närmare hemmet, och ser nu med tillförsikt och glädje fram emot att cancerpatienter och närstående kan få en möjlighet till behandling och vård nära hemmet. Vi hoppas att projektet faller väl ut och sprids i andra delar av länet och i fler regioner; en personcentrerad vård utifrån patientperspektivet, säger Margareta Haag från Nätverket mot

Den mobila enheten är del två av utvecklingsprojektet, där man bland annat kommer att utvärdera kapacitet, hur arbetsmiljön för personalen fungerar samt vad patienterna och sjukvårdspersonal tycker om detta sätt att erbjuda vård. Sjukvårdspersonal från Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kommer att bemanna bussen, som inledningsvis kommer att stå utanför lasarettet ett par dagar i veckan. Uppstart planeras till september 2022 och utvärdering sker sedan i februari 2023.

  • Vi på Bristol Myers Squibb är mycket glada för samarbetet i detta projekt, där vi som företag kan vara med och bidra till verksamhetsutveckling som utgår ifrån både vårdens behov av att öka kapaciteten och patienters behov och faktiska önskemål om hur man vill ha sin cancerbehandling, säger Jörg Schulze, General Manager på Bristol Myers Squibb i

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>