Akutsjukvård – ett nytt och livsviktigt specialistområde

Det senaste året har akuternas väntetider på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kortats med en halvtimme.

Läkare som specialiserar sig på akutsjukvård är en av nyckelfaktorerna för att akuten ska bli ännu bättre i framtiden.

– Intresset är stort för att bli akutläkare, det är en rolig specialitet. Det finns ett stort behov och man blir aldrig fullärd, säger Per Gyllén, akutläkare och sektionschef för akuten på Sahlgrenska.

Akutsjukvård som specialitet är fortfarande relativt ny i Sverige, medan specialiteten har funnits i till exempel USA, England och Australien länge. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar just nu tre akutläkare med specialisering akutsjukvård. Per Gyllén anställdes som den första specialisten inom sjukhuset och ser en ljus framtid för specialiteten.

– De effekter vi har sett är att vi får bättre grepp om rutiner och strukturen inom akutsjukvården. Det borgar både för säkerheten och kvalitén. Och då får vi på sikt en akutsjukvård som är bättre.

I en rapport från Akututvecklingscentrum beskrivs utvecklingen av akutsjukvården i Sverige och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt de utmaningar och möjliga lösningar som väntar framöver. Planen är att bemanna akutmottagningarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med många fler akutläkare som en del av satsningen att strategiskt och långsiktigt utveckla akutsjukvården.