Äldres isolering ska brytas med digitala verktyg

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att genomföra insatser för att underlätta för äldre att använda sig av olika digitala kommunikationsverktyg och tjänster.

Äldres isolering ska brytas med digitala verktyg 1Detta riktar sig särskilt till äldreboenden och äldre som befinner sig isolerade.

– Vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att hålla kontakten med våra nära och kära med hjälp av digitala verktyg, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

Regeringen ger Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att genomföra insatser i syfte att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre inom äldreomsorgen och de som befinner sig i isolering, med anledning av den rådande pandemin.

PTS ska lämna en delredovisning till Regeringskansliet senast den 31 juli 2020. Slutredovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2021.

Uppdraget till PTS är en del av genomförandet av januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.