Bactiguard vinner upphandling i Stockholm

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Stockholms Läns Landsting (SLL) som möjliggör för både primär- och slutenvården att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar.

Kontraktet är ett ramavtal, gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år. 

”Stockholms Läns landsting är Sverige största landsting och detta är därmed den största svenska upphandlingen av urinkatetrar. Vi är redan upphandlade i flera andra landsting  och att nu även Stockholm tar steget att införa infektionsprevention i sina upphandlingar är en viktig milstolpe och ett kvitto på vårt arbete här i Sverige”, säger Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing på Bactiguard.

”Att både primär-och slutenvården omfattas av avtalet är positivt, då många patienter som behandlas med kateter under längre tid rör sig i båda områdena. Att kunna fortsätta med sin Bactiguard-kateter även efter utskrivning från sjukhuset är en klar fördel för Stockholms patienter,” fortsätter Nina Nilsson.