Hem NYHETER Bättre styrning av covid-19-vården vid Hallands sjukhus med lättillgänglig data

Bättre styrning av covid-19-vården vid Hallands sjukhus med lättillgänglig data

Publicerat av: Redaktionen

Region Halland har skaffat sig överblickbar daglig information kring behov och kritiska funktioner för att bättre hantera utmaningarna med covid-19.

Bättre styrning av covid-19-vården vid Hallands sjukhus med lättillgänglig data 3Coronapandemin utgör den största utmaningen för sjukhus i modern tid. Det handlar om att kunna överblicka kritiska faktorer, till exempel kring antalet smittade och hur många som behandlas med intensivvård. Samtidigt måste man ha koll på hur många bland vårdpersonalen som jobbar respektive är sjukanmälda. Det behövs för att kunna omprioritera och omfördela resurser samt eventuellt beställa extra materiel och ta in extra personal.

Region Halland använder mjukvara från det svenskgrundade dataanalysföretaget Qlik för att förse sina akutsjukhus i Halmstad och Varberg med totalt runt 3800 anställda med överblickbar data kring effekterna av covid-19. Region Halland var redan i färd att uppgradera det existerande dataanalysverktyget QlikView till Qlik Sense.

Till följd av de utmaningar som dök upp på grund av utbrottet av coronapandemin beslutade man att påskynda processen. Idag har alla kritiska funktioner och avdelningar på sjukhusen en enkel instrumentpanel som visar rätt information om pandemin i ett lättförståeligt format, vilket gör att de kan fatta bättre underbyggda och snabbare beslut.

– Situationen på sjukhusen innebar att vi behövde få en enkel och effektiv överblick över pandemi-relaterad data till alla våra avdelningar mycket snabbare än vad vi kunde tidigare. Vi behövde också ha all information på ett centralt ställe för att identifiera trender, vilket resulterade i att avdelningarna kunde fatta mer välgrundade beslut. Med Qlik Sense har vi kunnat ta itu med alla dessa problem, och nu har alla avdelningar på sjukhusen all tillgänglig information så att de kan öka förutsättningarna för att ge bästa möjliga covid-19-vård, säger Jonny Eriksson, tillförordnad ekonomichef i Region Halland.

Region Halland hade implementerat en annan process för att få översikt över pandemins effekter på sjukhusen. Men det var ineffektivt och krävde mycket manuellt arbete för att sammanställa till presentationsmaterial, vilket också resulterade i att det tog mycket tid. Dessutom var informationen svår att överblicka och bara ett fåtal hade direkt tillgång till den. Regionen såg snabbt fördelarna med att göra informationen tillgänglig för fler än bara ledningsgruppen, eftersom de var övertygade om att bättre beslut kunde fattas tillsammans om alla hade tillgång till samma information.

– På bara drygt en vecka gick vi från idé till att sjösätta ett fungerande verktyg för att skapa bättre medvetenhet om hur läget på sjukhusen egentligen är med tanke på covid-19. Vi kunde se om det blev bättre eller sämre, om vi behövde beställa mer syrgas baserat på detta, omfördela eller anställa mer personal. Vi har helt enkelt bättre underlag för våra beslut. Och visualiseringen tycks vara populär – i början behövde vi trycka ut informationen, nu får vi i stället förfrågningar om den, tillägger Eriksson.

Datan som används i Qlik Sense kommer från fyra olika källor på sjukhusen: vårdavdelningarna, intensivvårdsavdelningarna, akutmottagningarna och HR-systemen. HR-datan gör det möjligt för avdelningarna att se det totala antalet sjuka bland personalen och antalet anställda som blir sjuka på daglig basis. Denna transparenta överblick har gjort det möjligt för sjukhusledningen att möta bemanningsbehov, omprioritera och omfördela resurser för att möta sjukhusets ändrade behov. Dessutom har sjukhusen kunnat tillgodose sina behov av material, som till exempel förråd av syrgas.

Region Hallands långsiktiga plan är att bygga en dataledd kommandocentral för att göra det möjligt för personalen att fokusera på patientvård och förbättra effektiviteten när det gäller de patienter som dagligen passerar genom sjukhusen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>