Hem NYHETER Största medlemsreformen i Svenska Läkaresällskapets historia

Största medlemsreformen i Svenska Läkaresällskapets historia

Publicerat av: Redaktionen

Under Svenska Läkaresällskapets (SLS) digitala fullmäktigemöte som ägde rum den 26 maj samlades SLS vetenskapliga sektioner, lokala läkarsällskap och associerade föreningar för att summera det gångna året och peka ut riktningen för Svenska Läkaresällskapets framtid.

Största medlemsreformen i Svenska Läkaresällskapets historia 2

SLS ordförande Britt Skogseid lämnar över ordförandeskapet till Tobias Alfvén den 1 juli 2020.

Fullmäktige beslutade bland annat att anta 48 av SLS 66 vetenskapliga sektioner som medlemsföreningar.

En organisationsförändring som börjar träda i kraft från och med den 1 januari 2021 och som innebär att kopplingen mellan SLS som moderförening och dess sektioner ytterligare stärks genom att alla medlemmar i en sektion blir en del av SLS.

En efterlängtad reform som stärker specialistföreningarnas roll i SLS och därmed läkarkårens vetenskapliga oberoende professionsröst.

– Det är oerhört glädjande att det stora flertalet av SLS sektioner antas av fullmäktige som medlemsföreningar, säger Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Det är den största medlemsreformen i modern tid och helt avgörande i en tid då hälso- och sjukvården är under hård press.

– Genom att förstärka relationen, förenas över specialitetsgränserna och tillsammans driva professionsgemensamma frågor – stärks vår röst, läkargärningen och vår möjlighet att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling i vår värderade riktning, avslutar Britt Skogseid som från och med den första juli lämnar över ordförandeskapet till vice ordförande Tobias Alfvén.

Tobias Alfvén, barnläkare vid Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset samt docent i global hälsa vid Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet valdes till ny ordförande i SLS. Till ny vice ordförande valdes Lisa Rydén, professor i kirurgi vid Lunds Universitet samt överläkare i kirurgi vid Skånes Universitetssjukhus.

– Jag är djupt hedrad över förtroendet att få leda Svenska Läkaresällskapet. Jag ser fram emot samarbetet med SLS medlemsföreningar och sektioner och det viktiga arbete vi har framför oss, säger Tobias Alfvén. Under det kommande året ska vi fortsatt prioritera läkares fortbildning, stimulera medicinsk forskning, värna vård efter behov och säkra kvaliteten i hälso- och sjukvården samtidigt som vi ska fortsätta arbetet med medlemsreformen och de professionsgemensamma frågorna som är brännande aktuella. På fullmäktiges uppdrag ska vi bland annat starta upp ett nytt projekt ”Välj vård klokt” som ligger rätt i tiden och som helt går i linje med SLS kärnvärden; vetenskap, utbildning, etik och kvalitet, avslutar Tobias Alfvén.

Magnus Isacson, ordförande i Svensk Förening för Allmänmedicin och en av SLS blivande och största medlemsföreningar var en av undertecknarna bakom motionen ”Välj vård klokt” som bygger på ”Choosing Wisely” konceptet introducerat av American Board of Internal Medicine.

– I korthet handlar ”Välj vård klokt” om att förbättra och utveckla sjukvården, minska slöseri och skador, samt att främja behovsstyrd vård, säger Magnus Isacson. Det ska inte vara en uppifrån kommande ransonering av sjukvård i besparingssyfte. Som läkare är det vårt gemensamma moraliska ansvar att sluta göra det som vi på vetenskaplig grund kan enas om är onödigt och skadligt och när vi som profession tillsammans tar det ansvaret är det både mer trovärdigt, och genomförbart i den kliniska praktiken. Ett viktigt uppdrag för Svenska Läkaresällskapet att driva, avslutar Magnus Isacson.

Fullmäktige gav SLS nämnd i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med representation av flera specialiteter samt nämndledamot för att arbeta vidare med att sondera förutsättningar för en kampanj strukturerad enligt modellen ”Choosing Wisely”, anpassad efter svenska förhållanden, och i samarbete med relevanta aktörer.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>