”Blodcancerförbundet välkomnar ny internationell satsning för cancerterapiutveckling”
Hem NYHETERCANCERVÅRD ”Blodcancerförbundet välkomnar en ny internationell satsning för cancerterapiutveckling”

”Blodcancerförbundet välkomnar en ny internationell satsning för cancerterapiutveckling”

Publicerat av: Redaktionen

Karolinska Sjukhuset har tecknat avtal med läkemedelsföretaget BMS, Bristol Myers Squibb, om ett forskningssamarbete med fokus på precisionsmedicin inom cancervården.

Det handlar om att utveckla nya innovativa behandlingsterapier.

-Det här är verkligen i linje med vad våra medlemmar önskar, säger Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundets operativa ordförande.

Professor och överläkare Stephan Mielke på Karolinska Sjukhuset kommer att leda och utföra utvecklingsarbetet.

”Blodcancerförbundet välkomnar ny internationell satsning för cancerterapiutveckling”

Lise-lott Eriksson ordf. Blodcancerförbundet och Stephan Mielke professor Karolinska Universitetssjukhuset på Blodcancerförbundets 40-årsjubileum 2022, då Stephan föreläste om innovativa behandlingar och specifikt CAR-T.

-Vår förhoppning är att våra patienter snabbt ska få tillgång till nya effektiva behandlingsformer som bygger på de senaste forskningsrönen och att vi ställer patientens individuella behov i centrum. Ett stort fokus i samarbete kommer att ligga på avancerad cell- och genterapi, enligt professor Stephan Mielke. Han är forsknings- och utbildningschef på Tema Cancer samt verksamhetschef för medicinska enheten för cellterapi och allogen stamcellstransplantation på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Mielke föreläste på 40-årsjubileum

Blodcancerförbundet har sedan flera år en god kontakt med Stephan Mielke och hans forskarteam och han medverkade nyligen som föreläsare på Blodcancerförbundets 40-årsjubileum. Han föreläste då om CAR-T. CAR-T är en ny innovativ behandling och används för tillfället för patienter inom de hematologiska diagnoserna lymfom, ALL, akut lymfatisk leukemi och myelom. Och forskning pågår inom fler blodcancerdiagnoser.

Klar majoritet av medlemmars önskan

Blodcancerförbundets (BLCF) ordförande Lise-lott Eriksson har stora förhoppningar på den nya satsningen, som handlar om att forska fram och utveckla nya innovativa cancerläkemedel och cancerbehandlingar.
-Vi välkomnar verkligen denna satsning. I två stora medlemsundersökningar de senaste två åren säger nämligen en klar majoritet av våra medlemmar, att utvecklingen av nya behandlingsterapier och läkemedel och att enklare få möjligheten att ingå i kliniska studier är mycket angeläget, säger Lise-lott Eriksson.

Större patientinflytande krävs i godkännandeprocess

Lise-lott Eriksson är också president/ordförande för den internationella organisationen Myeloma Patient Europe, MPE och vill att godkännandeprocessen av nya läkemedel och behandlingar i Sverige måste snabbas på och bli mer patientsäker. I Sverige behövs reell patientinvolvering på systemnivå bland annat i den ansvariga myndigheten TLV:s utrednings- och beslutsarbete, enligt Lise-lott Eriksson:

Det handlar om liv eller död

-Det är viktigt att nya EU-godkända läkemedel mycket snabbare godkänns och blir rekommenderade för behövande patienter i Sverige och ett flertal andra länder i Europa. Idag kan patienter få vänta i över ett år vilket är alldeles för lång tid för svårt sjuka blodcancerpatienter. Det handlar om liv eller död, hävdar Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundet.
I Blodcancerförbundets medlemsundersökning 2020 ville 83 procent få möjlighet att delta i en klinisk studie, men bara 21 procent hade fått göra det. Och hela 96 procent tycker det är mycket viktigt att blodcancerpatienter får tillgång till nya behandlingar.

Övergripande samarbete nödvändigt

Det aktuella forskarteamet på Karolinska Sjukhuset ser avtalet med läkemedelsbolaget Bristol Myers Squibb, BMS, som en möjlighet att samordna forskning och förbereda inför ett växande behov av terapier inom onkologi och hematologi.
– Vårt syfte med ett avancerat samarbete inom forskningen mellan vården och läkemedelsindustrin, är att utveckla precisionsmedicin inom cancervården, säger professor Stephan Mielke och fortsätter:
-Samarbetet mellan vård, akademisk forskning och läkemedelsindustrin är avgörande, för att vården snabbt ska kunna omsätta forskningsresultaten i praktiken.
-Dessutom satsar vi på implementeringsforskning där vi optimerar användning av data och resultat från vår omfattande och högspecialiserade cancervård och uppdrag som världsledande universitetssjukhus, säger professor Stephan Mielke.

Håkan Sjunnesson / BLCF

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>