Coronapandemins påverkan på upptäckt av cancer – 2 000 cancerfall ”saknas” i Region Stockholm
Hem NYHETERCANCERVÅRD Coronapandemins påverkan på upptäckt av cancer – 2 000 cancerfall ”saknas” i Region Stockholm

Coronapandemins påverkan på upptäckt av cancer – 2 000 cancerfall ”saknas” i Region Stockholm

Publicerat av: Redaktionen

Under pandemiåret, till och mars 2021, var antalet cancerfall i Stockholm drygt 2 000 färre än förväntat, vilket motsvarar ett underskott på 10 procent.

Coronapandemins påverkan på upptäckt av cancer – 2 000 cancerfall ”saknas” i Region Stockholm

– Mammografin upptäcker cirka 50 procent av bröstcancerfallen i Stockholm, resten upptäcker kvinnorna själva.

Det visar statistik från VAL-databasen och det regionala cancerregistret.

Bland annat beror det på att många personer har varit mindre benägna att söka vård vid symtom eller gå på screeningundersökning under pandemin.

Det kan få effekten att vissa cancerfall upptäcks för sent för botande behandling. De största underskotten finns inom prostatacancer (-20 %), bröstcancer (-17 %) och malignt melanom (-12 %). Cancervården uppmanar stockholmarna att söka vård vid symtom.

Stort underskott av fall med avancerad prostacancer

Cirka 680 fall av prostatacancer ”saknas” under det senaste året i Stockholmsregionen. Minskningen är dessutom än mer dramatisk bland män med lokalt avancerad eller metastaserad prostatacancer. Konsekvenserna av detta är att många män kommer onödigt sent till vården.

– Vi ser att prostatacancertestningen ligger 25-30 procent lägre än före pandemin. Det innebär att det kommer bli en kraftig ökning av män med avancerad prostatacancer om de inte söker vård vid symptom kopplat till prostatan eller om vården inte uppmärksammar symtom som kan tyda på avancerad prostatacancer, säger Olof Akre, professor i urologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Nästan 450 förväntande fall av bröstcancer saknas

Ett normalår deltar cirka 70 procent av de som får erbjudan enligt screeningprogrammets kallelseintervall. Mammografin låg nere tillfälligt några veckor under förra våren (25 veckor för kvinnor över 70 år). Nyligen har Södersjukhuset haft stängt två veckor men förutom det har mammografin varit igång med god kapacitet under hela pandemin.

-Mammografin upptäcker cirka 50 procent av bröstcancerfallen i Stockholm, resten upptäcker kvinnorna själva. Vi vill uppmana alla som får en kallelse till mammografin att delta. Passar inte tiden man fått kan man själv ändra den på nätet, men ring helst inte till verksamheterna, de har svårt att hinna svara, säger Hanna Fredholm, bröstkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset och regional processledare för bröstcancer.

Malignt melanom – en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige

Tidig upptäck och operation är den absolut viktigaste åtgärden för överlevnaden i melanom som är en av de allvarligaste formerna av hudcancer.

– Rådet att söka vård i tid, när leverfläckar ändrar storlek, färg, form, kliar eller blöder, gäller alla individer och även de personer som inte upplever sig vara riskgrupp för hudcancer, till exempel de som inte är känsliga för eller bränner sig i solen, säger Hanna Eriksson, onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, docent i onkologi Karolinska Institutet, och regional processledare för hudcancer.

Dessutom visar statistiken att ett fåtal cancerformer som tidigare inte haft lika tydligt underskott, nu under våren 2021 har en viss underdiagnostik, exempelvis tjock-ändtarmscancer, urinblåsecancer och cervixcancer.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>