CoSafe Technology etablerar sig i södra Sverige

CoSafe Technology fortsätter att växa och etablerar kontor i Hässleholm, Skåne.

CoSafe Technology etablerar sig i södra Sverige 1– Vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster i södra Sverige, både inom det privata näringslivet och offentlig sektor. Dessutom vill vi finnas nära våra redan befintliga kunder i regionen, säger Alexis Nicou, VD CoSafe Technology AB.

Regionansvarig är Patrik Runesson som har mer än 30 års erfarenhet av säkerhets- och trygghetsarbete.

– Patrik har stor kunskap kring att leda en organisation som drabbats av en incident eller kris och se till att verksamheten trots allt fungerar så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Det är viktigt att våra medarbetare förstår våra kunders behov och önskemål, säger Alexis.