CSEC stödjer forskningsprojekt om teknikstöd för äldre
Hem NYHETERFORSKNING CSEC stödjer forskningsprojekt om teknikstöd för äldre

CSEC stödjer forskningsprojekt om teknikstöd för äldre

Publicerat av: Redaktionen

På Högskolan Dalarna pågår ett internationellt forskningsprojekt om teknikstöd för äldre personer som bor i eget boende där CSEC bistår med Spåra-enheter och teknikstöd för att få in data på hur äldre personer rör sig.

Projektet kallas Coordinate vilket står för Technology to support decision-making about aging at home och är EU-finansierat inom programmet More years, better lives”.

Forte är svensk finansiär.

Projektet utgår från tanken att teknik som är samskapad av olika användare kan underlätta egenvård och beslutsfattande för äldre personer. Förutom Sverige medverkar Canada och Nederländerna. Den svenska delen av projektet utgår från Högskolan Dalarna med professor Marie Elf som projektledare. Övriga medverkande forskare i det svenska teamet är Susanna Nordin, Lena Dahlberg och Kevin McKee.

– Vi lägger oss vinn om att jobba tillsammans med forskare, menar Jacob Lundberg, CEO på CSEC. Vi kan tekniken och forskningen kan hjälpa oss att förstå särskilda behov och speciella villkor. I det här fallet förutsättningarna för våra seniorer. Vår vision är en tryggare värld och vi har påbörjat vår resa mot att skydda liv. Vi måste kunna skräddarsy varje produkt för att prestera på topp när det gäller att skydda liv. Vi har ägnat det senaste året åt att ta fram en produkt för hundar. Nu lär vi oss om människors olika behov.

Projektet är indelat i fyra delstudier där varje del genomförs i samarbete mellan alla länders forskarteam. Syftet med den första delstudien är att bedöma autonomi och rörlighet hos äldre personer. Data samlas in med hjälp av GPS, aktivitetsdagböcker, frågeformulär och intervjuer.

CSEC stödjer forskningsprojekt om teknikstöd för äldre– Vi erhåller information om den äldre personens rörelsemönster i omgivningen via GPS, berättar Susanna Nordin, forskare på Högskolan Dalarna. Aktivitetsdagbok används för att samla in uppgifter om personens aktiviteter i och utanför bostaden medan frågeformuläret handlar exempelvis om hälsa och välbefinnande, teknikanvändning, dagliga aktiviteter och socialt umgänge. Med hjälp av intervjuer diskuteras bland annat hur den äldre upplevde användandet av GPS och att skriva i aktivitetsdagboken. Frågor ställs även om den fysiska och sociala miljön i den äldres bostad och närområde.

Den andra delstudien syftar till att genom en samskapande process med äldre personer, vårdpersonal och professionella inom teknikområdet utveckla en digital lösning som kan stödja beslutsfattande. Datainsamling sker genom observationer, frågeformulär och intervjuer. I de återstående delstudierna är syftet är att utvärdera erfarenheter från användare av den digitala lösningen och identifiera faktorer som påverkar användandet av tekniken. Vidare jämförs data mellan landsbygd och stadsområden och mellan de tre olika länderna.

– Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov av vård och omsorg ofta inträder, säger Johan Backer CPO på CSEC. Så klart vill vi se hur vår teknik kan vara med och bidra till trygghet och livskvalitet i Sverige och världen. Medellivslängden har ökat och därmed andelen äldre personer i befolkningen. Var femte invånare i Sverige idag är 65 år eller äldre.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>