Danderyds sjukhus inför nytt system för akutlarm.

Snabb och säker hantering av alla typer av kritiska larm.

BESTcritical response på Danderyds Sjukhus

Systemet som infördes i somras ska ge en effektivare och säkrare vård. Med oöverträffad överblick, högsta säkerhet och smarta funktioner blir det ett mycket bra hjälpmedel för personalen.

Det nya systemet (BESTcritical response) innehåller funktionalitet som bl.a. synliggör samtliga larm på så sätt att den som larmar får direkt feedback att larmet är mottaget och att larmad jour eller personal har anlänt till platsen. Möjlighet att eskalera ett larm som inte kvitteras eller att direkt från handenheten kunna skicka vidare larmet till en bättre positionerad kollega är några exempel på funktioner som finns.

Säkerhet en livsviktig faktor.

Det nya systemet på Danderyd är totalövervakat med bl.a. övervakade enheter, batteristatus, backup drift, säkerhetslock, automatiska felmeddelande via mail och smartphone samt loggning och statistik på alla händelser i systemet. Tillsammans med den höga driftsäkerheten säkerställer det nya systemet högsta möjliga säkerhet i teknik och fysiska produkter.

Larmmöjlighet i alla lägen.

Med specialprogrammerade larmtyper från fasta säkerhetsknappar och smartphones kan personalen snabbt skicka rätt larm till rätt responsteam. Responstiderna kortas och hela teamet vet exakt vilken typ av larm de svarar på och var hjälpen behövs (Narkoslarm, Neolarm, Hjärtlarm, IVA larm, Medicinlarm, Kirurglarm, etc).