Diabetes hos barn kan upptäckas tidigt med ny multifrekvensmetod
Hem NYHETERFORSKNING Diabetes hos barn kan upptäckas tidigt med ny multifrekvensmetod

Diabetes hos barn kan upptäckas tidigt med ny multifrekvensmetod

Publicerat av: Redaktionen

I en masteruppsats från Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet har känsel i fötter och händer undersökts hos skånska barn med typ 1 diabetes. Preliminära data från studien visar att man redan i barn- och ungdomsåren kan ha nedsatt känsel, vilket kan tyda på tidiga former av så kallad diabetesneuropati. Studien visar att en metod som utvecklats i Malmö, MultiFrekvens Vibrametri, kan finna känselnedsättning i tidigt skede vilket kan förebygga skador.

Upptäckten gjordes i en pågående studie som utförs i samarbetet mellan barnkliniken och avdelningen för handkirurgi på Skånes universitetssjukhus i Malmö tillsammans med VibroSense Dynamics AB. Känselnedsättning i framför allt fötter kan vara ett tecken på en begynnande nervskada orsakad av diabetes. En fullt utvecklad nervskada, perifer neuropati, drabbar många diabetespatienter och kan leda till svårläkta sår i fötter, varför tidig upptäckt av neuropati är viktigt. I uppsatsen framhålls att dagens metoder för att finna neuropati i fötter är otillräckliga. Studiens fynd kommer att bekräftas med upprepade mätningar och undersökningar av ett större antal barn med diabetes typ 1.

Studien är gjord av läkarstudent Erik Ising under handledning av överläkare Helena Elding Larsson på barnkliniken och Lars Dahlin, professor i handkirurgi, på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Uppsatsen syftade till att undersöka i vilken utsträckning barn med diabetes typ 1 redan i tidig ålder visar tecken på känselnedsättning i fötter och i händer.

Studien visade att den nya metoden, MultiFrekvens Vibrametri, kan finna känselnedsättning i ett tidigt skede. Den teknik som i stor utsträckning används idag, monofilament, uppvisar en mindre känslighet att upptäcka känselstörningar. Förhoppningen är att finna barn med tidiga tecken på nervskador, periferi neuropati, för att i största möjliga mån undvika att skadorna blir utbredda och permanenta. Preliminära data från studien visar att en del barn med diabetes uppvisar tecken på försämrad känsel i fötterna. Fynden skall bekräftas med upprepad mätning.

Mycket talar för att det är möjligt att tidigt identifiera patienter med tecken på diabetesneuropati genom att detektera nedsatt vibrotaktil känsel med hjälp av multifrekvens vibrametri, säger Lars Dahlin, professor i handkirurgi på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Multifrekvens Vibrametri kan liknas vid ett hörseltest på huden och innebär att patientens känsel mäts med ett antal frekvenser. Detta till skillnad från metoden som idag används – mätning med hjälp av tunna nylontrådar, vilket anses vara en metod med stora brister.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>