Projekt för e-hälsa och IT-system inom vården får stöd av Vinnova
Hem NYHETER Projekt för e-hälsa och IT-system inom vården får stöd av Vinnova

Projekt för e-hälsa och IT-system inom vården får stöd av Vinnova

Publicerat av: Redaktionen

Vinnova delar ut finansiering till nya projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Fem av nio projekt återfinns inom ”Framtidens hälsa och sjukvård” och berör bl a e-hälsa, IT-stöd och robotik.

Inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation ges finansiering i tre steg. Nio projekt finansieras med knappt 80 miljoner kronor inom det andra steget i programmet, däribland fem projekt som rör hälsa och sjukvård. De projekt vi nu stödjer mobiliserar aktörer från offentlig sektor, universitet, industrin och det civila samhället för att tillsammans utveckla lösningar på viktiga behov i samhället där det finns en efterfrågan både i Sverige och internationellt, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.bild

Projekten drivs i form av samarbeten mellan flera aktörer, där finansieringen från Vinnova utgör mellan 30 och 50 procent av den totala budgeten. Följande projekt under rubriken ”Framtidens hälsa och sjukvård” får ta del av finansieringen:

Avancerad diagnostik i onkologi – en testbädd för riskprediktion av prostatacancer Dagens prostatacancer-screening har låg träffsäkerhet, vilket leder till överdiagnosticering, onödigt lidande och höga kostnader. Projektet ska utveckla nya diagnostiska metoder för biomarkörer som testas och valideras i klinisk miljö vilket möjliggör en individanpassad behandling, ökad livskvalitet och lägre kostnader. 7 parter: akademi, region, referenslabb, biobank, hälsoekonomi, diagnostikbolag och medtech-bolag Projektledare: Carl Borrebaeck, Lunds universitet Bidrag från Vinnova: 8 miljoner

Health Innovation Platform (HIP) Det finns ett stort behov av nya, innovativa e-tjänster för att möta medborgarnas krav på tillgänglighet, integritet och delaktighet i vården. Projektet ska ta fram nya processer och verktyg som är lättanvända för bolag som vill utveckla e-tjänster tillsammans med patienter och vården. 35 parter: akademi, regioner, landsting, sjukhus, hård- och mjukvaruföretag, utvecklingsbolag inom e-hälsa, experter och patientföreningar Projektledare: Nina Sellberg, Karolinska Institutet Information Bidrag från Vinnova: 9,5 miljoner

VRI-proaktiv – Nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner Vårdrelaterade infektioner är en global utmaning och bara i Sverige drabbas 8-10 procent av alla patienter på sjukhus av vårdrelaterade infektioner. Projektet ska utveckla nya arbetssätt och IT-stöd för att tidigt kunna identifiera patienter i riskzonen och sätta in individanpassade, förebyggande åtgärder. 8 parter: sjukhus, akademi, landsting, mjukvaruföretag Projektledare: Johan Nordenadler, Karolinska Universitetssjukhuset Bidrag från Vinnova: 9 miljoner

MoTFall Fallolyckor hos äldre kostar 9,5 miljarder per år och innebär minskad livskvalitet för individen. Projektet ska utveckla förebyggande arbetssätt stött av nytt IT-system som upptäcker individer med förhöjd fallrisk och ger dem anpassat stöd för att själva bidra till minskad risk. 16 parter: forskningsinstitut, tjänste- och produktföretag inom teknik, omsorg, telekom, säkerhet, media och läkemedel samt akademi, region och kommuner Projektledare: Monika Lydin, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Bidrag från Vinnova: 8,8 miljoner

AutoMed – Automation within Specialized Care Högkvalificerad personal lägger för mycket tid på enkla och monotona arbetsuppgifter istället för på patienter och andra kvalificerade aktiviteter. Projektet ska medverka till ett helhetsgrepp kring vården genom automatiserade processer, inklusive robotik, som tar bort monotona och arbetsintensiva arbetsuppgifter. 8 parter: sjukhus, akademi, institut samt företag inom robotik, logistik och automation Projektledare: Peter Löfgren, ABB Bidrag från Vinnova: 10 miljoner

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>