Digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön i vård och skola

På ett seminarium den 23 oktober presenterades två forskningsprojekt finansierade av AFA Försäkring.

Digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön i vård och skola 1Temat var arbetsmiljö och IT inom vård och skola.

Det första projektet var ett samarbete med Landskrona stad och presenterades av Christofer Rydenfält och Gudbjörg Erlingsdottir, doktor respektive docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola. De undersöker om e-hälsolösningar kan utgöra ett kompetensstöd i vårdarbetet och därmed minska stressen som ett ensamarbete medför.

– Hemsjukvården står inför ett antal utmaningar när befolkningen ökar och människor lever längre. Fler och sjukare patienter innebär en ökad belastning för sjuksköterskorna, sa Christofer Rydenfält.

– En av slutsatserna vi kunde dra i projektet var att hemsjukvårdspersonalen inte har problem med det egna vårdarbetet, men däremot tycker att administrationen och kommunikationen inte fungerar så bra, sa Gudbjörg Erlingsdottir.

– Många av de problem som kan avhjälpas med digitala stöd handlar lika mycket om patientsäkerhet som arbetsmiljö. Det är två sidor av samma mynt. Om man ordnar det bra för personalen så blir det oftast bra för patienten också, sa Gudbjörg Erlingsdotter.

Flytta fokus till systemmiljöer

Det andra forskningsprojektet handlade om hur IT-system för skolan kan utformas och upphandlas för att förbättra användarnas arbetsmiljö. Studien har gjorts i samverkan med Kungsbacka kommun och presenterades av Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap och Michel Thomsen, informatiker, från Högskolan i Halmstad. De kunde konstatera att ett grundläggande problem är att organisationer sällan definierar vilka arbetsmiljömål de vill uppnå.

– Vår slutsats är att det finns en övertro på att IT-system som är lätta att använda leder till en god arbetsmiljö, sa Jörgen Johansson.

– Istället måste man röra sig från enskilda system och titta på hela systemmiljöer, förklarade Michel Thomsen.