Hem NYHETER Digitalt kunskapslyft kan förbättra kvaliteten i äldreomsorgen

Digitalt kunskapslyft kan förbättra kvaliteten i äldreomsorgen

Publicerat av: Redaktionen

Betänkandet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”, som idag överlämnades till socialminister Lena Hallengren, presenterar flera förslag som kan främja ett bredare införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Digitalt kunskapslyft kan förbättra kvaliteten i äldreomsorgen 2

Veronica Magnusson

Vision vill särskilt trycka på vikten av en tydlig lagstiftning samt på kompetenshöjande insatser.

– Rätt använd kan digitaliseringen och välfärdsteknik vara en tillgång i verksamheten. Det kommer ge äldre större trygghet och självständighet. Det gör också att personalen får utrymme för värdefulla personliga kontakter som samtal och gemensamma måltider. Som Vision och många andra påpekat under en längre tid finns det en mängd hinder och oklarheter som saktar ner utvecklingen. Utredningen presenterar flera intressanta förslag som kan vara lösningar på detta, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Precis som utredningen föreslår tycker Vision att lagstiftningen måste preciseras så det blir tydligt hur välfärdsteknik får användas inom socialtjänsten och för vilka ändamål. Vision vill betona vikten av kompetensutveckling för medarbetare och chefer och att detta kräver statlig finansiering och samordning.

– Kommuner och regioner behöver stöd i att utveckla sin kompetens gällande digitalisering, både för att löpande utbilda befintlig personal och för att anställa personer med rätt kompetens. Medel behöver tillskjutas för att säkerställa detta och Myndigheten för digitalisering bör ges ett mer tydligt och kraftfullt uppdrag att stödja digitaliseringsarbetet utifrån de reella behoven, säger Veronica Magnusson.

Vision organiserar en stor andel av landets cirka 5000 äldreomsorgschefer inom kommuner och företag. Våra chefsmedlemmar förväntas leda digitaliseringsarbetet samtidigt som villkoren är väldigt tuffa.

– Våra medlemmar upplever ofta att de saknar både makt och insyn i arbetet med tekniska system. Många chefer har inte tid eller utrymme att leda digitaliseringsarbetet tillsammans med sina medarbetare. För att äldreomsorgen ska kunna dra nytta av ny välfärdteknik krävs stora satsningar på ledarskapet så att chefer har förutsättningar att leda utvecklingen, säger Veronica Magnusson.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>