Tillväxt i kärnaffären, ökad tillgänglighet och internationalisering i fokus för Dynamic Code
Hem COVID-19 Dynamic Code fokus är tillväxt i kärnaffären, ökad tillgänglighet och internationalisering

Dynamic Code fokus är tillväxt i kärnaffären, ökad tillgänglighet och internationalisering

Publicerat av: Redaktionen

I mitten av september presenterade Dynamic Code sitt Q2-resultat som visade på en nettoomsättning på 114,2 Mkr (12,2 Mkr) och ett rörelseresultat på 43,8 Mkr (-7,3 Mkr).

Första halvåret 2021 landade därmed på en nettoomsättning på 235,3 Mkr (17,3 Mkr) och ett rörelseresultat på 91,1 Mkr (-15,8 Mkr).

Kort därefter kommunicerade AegirBio ett bud på Dynamic Code, men där samtalen avslutades ett par veckor senare. Louise Nylén, vd för Dynamic Code svarar här på ett par frågor om vad som händer på Dynamic Code just nu och blickar lite mot framtiden.

Bud från AegirBio och fusion mellan DC Partners och Dynamic Code

För ett par veckor sedan la AegirBio ett bud på Dynamic Code, men där samtalen sedan avbröts. Vad betyder det här för Dynamic Code?

Det dagliga arbetet på Dynamic Code har fortsatt som vanligt under den här processen. Vi ser att vi har en produkt som ligger rätt i tiden, vi har flera nya spännande samarbeten i vår pipeline och en stark kassa, så vi fortsätter som planerat. När det gäller den långsiktiga visionen om hur vi ska växa bolaget så arbetar vi vidare med flera olika spår.

Innan sommaren avnoterades Dynamic Code från Pepins för att göra bolaget redo för en noterad miljö. Hur går det arbetet?

Avnoteringen från Pepins gjordes som ett led att renodla Dynamic Codes ägarstruktur för att möjliggöra för en noterad miljö. Delägarna i Pepins-ägda DC Partners Sweden AB kommer genom en fusionen mellan bolagen att bli delägare direkt i Dynamic Code AB. Aktierna som tidigare kunnat handlas på Pepins kommer därmed inte vara likvida förrän Dynamic Code väljer en noterad miljö. Tidplanen för fusionen är till stor del avhängig handläggningstider på Bolagsverket, men beräknas vara klar i december. Ett beslut om eventuell notering är inte taget, men direktivet från styrelsen, som också kommunicerades i juni, är att förbereda bolaget för en noterad miljö. Ett eventuellt beslut om notering kommer att delges alla aktieägare samtidigt, men det finns inget sådant beslut att kommunicera i dagsläget.

Internationell expansion och ökad tillgänglighet av tester med självprovtagning

Det har pratats om internationell expansion – vad händer inom det området?
Vi har satt vår flagga i UK nu, som blir första land i vår expansion utanför Norden. Vi har ett par viktiga avtal på plats och en landschef sedan den första september. Nu börjar arbetet med att bygga en verksamhet med hela vår logistikkedja. Även om vi är igång med ett par konkreta samarbeten kommer det att dröja ett par månader innan de verkliga intäktsströmmarna är igång, men vi är väldigt nöjda med de framsteg vi gör. Sedan ska vi inte glömma våra nordiska grannar där vi också ser ett stort intresse för våra produkter och arbetar med att knyta nya och utveckla befintliga partnerskap. Även i Norge växlar vi upp nu med nya avtal med både vårdgivare och apotek.

Dynamic Code ökar tillgängligheten av tester med självprovtagning. Genom samarbetet med Kronans apotek kommer testerna att finnas att köpa från Mathem. Kan du berätta mer om det?
Ja detta är ett i raden av samarbeten vi jobbar med nu som handlar om att öka tillgängligheten av våra tester med självprovtagning. I takt med att självprovtagning blir en naturlig del i vårdlandskapet är det viktigt att öka tillgängligheten för konsumenten. Vi ser att många kunder vill ha tester hemma för att kunna användas vid symptom för snabbare tillgång till rätt diagnos och behandling. Att finnas på Mathem, vilket vi kan göra genom vårt samarbete med Kronans Apotek, gör det enklare för konsumenten att själv ta kontroll över sin hälsa.

Covid-19 fortfarande viktig produkt i portföljen

Arbetet med covid och avtalet med Folkhälsomyndigheten har ju lett till en stärkt kassa. Hur kommer ni att förvalta det kapitalet?
I pandemin har vi haft möjlighet att stötta den nationella storskaliga testningen och därmed kunnat visa värdet av vårt koncept för individen, vården och samhället. De höga volymerna av analyser under en relativt kort tid har också genererat en vinst i bolaget. Pengarna kommer vi att investera i vårt fortsatta arbete med att digitalisera diagnostiken och därmed effektivisera vården. Under de kommande åren har vi fortsatt fokus på att utveckla våra befintliga partnerskap samt knyta nya, både i Sverige och internationellt. Vi lägger också mycket vikt vid att utveckla vår produktportfölj och vårt koncept för att bredda vårt erbjudande inom diagnostik, förebyggande hälsa och välmående.

Även om pandemin avtar nu i takt med att vaccinationsgraden ökar – hur ser du på covid-19 produkterna som del i Dynamic Codes portfölj?
PCR-testet för covid-19 var ett genombrott för Dynamic Code och har gett bolaget en möjlighet att bevisa sitt koncept och visa upp för konsumenter, vården och samhället vilket värde som finns i att digitalisera diagnostiken och möjliggöra självprovtagning tillsammans med testsvar och diagnos på distans.

Det finns fortfarande en enorm osäkerhet vad gäller utvecklingen av covid-19 framåt. Vårt PCR-test för pågående infektion kommer fortsatt att fylla en viktig funktion, men även vårt antikroppstest där vi ger individen ett resultat i form av nivåer av IgG-antikroppar mot spike-proteinet som har korrelerats till neutraliserande antikroppar. Vi ser i dagsläget studier som tittar på effekten av vaccinen över tid och som ger tydliga indikationer på ett avtagande skydd. Med ytterligare forskning och förståelse för hur nivåer av antikroppar påverkar skyddet mot allvarlig sjukdom är vår förhoppning är att vårt antikroppstest kommer att kunna användas för att avgöra när man behöver få en påfyllnadsdos av vaccin.

Tillväxt i kärnaffären, ökad tillgänglighet och internationalisering i fokus för Dynamic Code

Louise Nylén

Senaste kvartalsrapporten indikerar en tillväxt av kärnaffären men minskad omsättning i affären med Folkhälsomyndigheten. Hur kommenterar du kvartal 2 för bolaget?
Vår kärnaffär, vilket inkluderar alla våra intäkter exklusive Folkhälsomyndigheten, visar en mycket fin tillväxt. Det är vår kärnaffär som vi ska växa långsiktigt, varför utvecklingen av den är oerhört viktig. Avtalet med Folkhälsomyndigheten är pandemirelaterat och tidsbegränsat till 2021, med en eventuell förlängning 2022.

Omsättningen med Folkhälsomyndigheten har under hela pandemin korrelerat med smittspridningen av covid-19. Vi såg, precis som under samma säsong förra året, en minskning av smittspridningen över sommaren och därmed en lägre omsättning. Trots den minskningen så har vi majoriteten av vår omsättningen fortsatt ifrån affären med Folkhälsomyndigheten, vilken i Q2 landade på 99,5 Mkr av totalt 114,2 Mkr.

Omsättningen i kärnaffären landade på 14,7 Mkr att jämföra med 6,4 Mkr samma kvartal förra året, vilket är en tillväxt på 130%. Den kanal som driver tillväxten för kärnaffären är business to business segmentet (B2B), vilket inkluderar våra partnerskap med vårdgivare och apotek. Omsättningen inom B2B var 12,1 Mkr, vilket är en tillväxt på 222% jämfört med samma period föregående år.

Inom B2B finns ett stort intresse för hela Dynamic Codes produktportfölj och möjligheter att ytterligare bredda och fördjupa befintliga affärer samt bygga nya partnerskap. I våra samarbeten med digitala vårdgivare och apotek bygger vi det nya vårdlandskapet, där tillgängligheten ökar och individer snabbare kan få tillgång till säkra testsvar, diagnos och behandling.

Vår e-handel har däremot inte utvecklats i den takt vi hade förväntat oss och omsättningen ligger 4% lägre än jämförbar period föregående år. Det finns flera anledningar till det. Främst så har efterfrågan på produktkategorin könssjukdomar sjunkit under första halvåret som en konsekvens av begränsat socialt umgänge under pandemin. Vi ser däremot att den kategorin ökar igen efter sommarmånaderna. Under pandemin har vi också sett hur apoteken, särskilt online, har vunnit mark. Våra produkter finns att köpa på alla större apotek, tillsammans med ett stort sortiment av andra produkter samtidigt som apoteken erbjuder möjlighet till kostnadsfria och snabba leveransalternativ som vi inte kan erbjuda idag. För att öka fokus på vår e-handel har vi anställt en Head of e-com som börjar i oktober med uppdrag att driva och utveckla kanalen både i Sverige och internationellt.

Nya lokaler, stärkt organisation och viktigt kulturarbete

Företaget har växt ur sina lokaler i Linköping och kommer nu att bygga ett nytt kontor och labb – berätta om planerna!
Det stämmer, vi har vuxit ur våra lokaler i Linköping. Vi skrev på ett avtal om en ny byggnad i Mjärdevi, Linköping, med Klövern innan sommaren och nu drar vi igång arbetet med att bygga ett modernt lab samt kontorsytor för att passa den nya tidens flexibla arbetssätt. Förutom den personal som måste vara på plats för lab, lager och administration så kommer vi ha en modell med flexibel närvaro på kontoret. Kontorsytan ska byggas främst för samarbete och möjlighet att träffas. Beräknad inflyttning är sommaren 2022.

Från och med maj nästa år gäller en ny lagstiftning för era produkter, IVDR. Hur ligger ni till med anpassningen till det?
Från och med 26 maj nästa år går tiden ut för anpassning till det nya regelverket för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR) som trädde i kraft 2017. Arbetet med anpassning till IVDR har pågått internt under lång tid och kräver mycket fokus och resurser från hela organisationen. Dynamic Code har sedan i april förstärkt med en Head of quality assurance and regulatory affairs som leder och koordinerar arbetet. Den nya lagstiftningen ställer mycket högre och tydligare krav än tidigare, både på organisationen och de produkter som finns på marknaden, vilket gynnar Dynamic Code som har en hög kvalitetsstandard i sitt DNA. Det nya regelverket kommer även att fungera som en hög inträdesbarriär till marknaden för diagnostiska tester, vilket ger Dynamic Code ett viktigt försprång framåt.

 

Vården har ju digitaliserats snabbt och det Dynamic Code gör med självprovtagning har ju egentligen aldrig gjorts tidigare. Hur jobbar ni internt för att bygga en kultur som bryter ny mark?
Vår kultur har sedan starten stått för innovation, driv och framåtanda, vilket vi har byggt vidare på och har under hösten lanserat och påbörjat implementationen avett arbetssätt som kallas “challenger”. En challengerkultur karakteriseras av ett inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare med målet att främja tempo, tillväxt och innovation. Vi tror på styrkan hos individen och för att alla ska kunna bidra på ett effektivt sätt så krävs tydliga målsättningar och en kultur som främjar eget initiativ och ansvar. Vi är stolta över att arbeta mot vårt “Passion and purpose” som lyder: Shaping tomorrow’s diagnostics – enabling more people to live a healthier life.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>