Effektivt och säkert att transplantera livmoder
Hem NYHETERFORSKNING Effektivt och säkert är det att transplantera livmoder

Effektivt och säkert är det att transplantera livmoder

Publicerat av: Redaktionen

Livmodertransplantation är en effektiv och säker metod vid infertilitet när en fungerande livmoder saknas.

Det är slutsatsen i världens första kompletta livmodertransplantationsstudie, genomförd vid Göteborgs universitet. 

Studien publiceras i tidskriften Fertility and Sterility och omfattar livmodertransplantationer med levande donatorer, genomförda under ledning av Mats Brännström, professor i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Av studiens nio transplantationer ledde sju vidare till IVF-behandling. I denna grupp var det sedan sex av sju, 86 procent, som blev gravida och födde barn. Tre av kvinnorna i studien födde två barn. Totalt föddes alltså nio barn.

Studien påvisar också goda IVF-resultat mätt i det som kallas klinisk graviditetsfrekvens. Sannolikheten för graviditet per enskilt återförande av embryo i transplanterad livmoder låg på 33 procent, vilket inte skiljer sig från IVF-behandlingar i allmänhet.

Uppföljning av berörda

Forskarna konstaterar att antalet studerade fall är få. Samtidigt håller underlaget högsta internationella klass inom området. Det gäller även de omfattande och långvariga uppföljningarna av fysisk och psykisk hälsa hos de berörda.

Inga av donatorerna hade symtom från underlivet men studien beskriver milda och delvis övergående symtom hos några av dem i form av lätt smärta eller mindre svullnad i benen.

Effektivt och säkert att transplantera livmoder

Den hälsorelaterade livskvaliteten i gruppen mottagare som helhet låg efter fyra år högre än i befolkningen. Varken gruppen mottagare eller donatorer hade nivåer av ångest eller depression som behövde behandlas.

Barnens tillväxt och utveckling följdes också. Studien omfattar uppföljning upp till två års ålder och är därmed den längsta barnuppföljningen som gjorts. Fortsatt uppföljning av barnen fram till vuxen ålder planeras.

Långsiktigt god hälsa

– Det här är den första kompletta studien som görs, och resultaten är över förväntan, både vad gäller klinisk graviditetsfrekvens och kumulativ frekvens av levande födda barn, konstaterar Mats Brännström.

– Studien visar också positiva hälsoresultatet, att barnen som fötts fortsätter att vara friska och att den långsiktiga hälsan hos donatorer och mottagare generellt är god, fortsätter han.

Den första födseln efter livmodertransplantation skedde i Göteborg 2014. Därefter följde ytterligare sju födslar inom ramen för samma forskningsprojekt, innan någon utanför Sverige födde barn efter livmodertransplantation.

Forskargruppen har sedan fört metoder och teknik vidare genom direkt kunskapsöverföring till ett flertal centra i världen. I slutet av 2021 beräknades antalet livmodertransplantationer i världen vara uppe i 90, varav 20 gjorts i Sverige. Cirka 50 barn i världen har fötts efter livmodertransplantation.

Flertalet grupper i världen bidrar med data om donatorer, mottagare, transplantationer, födslar, komplikationer etcetera till det internationella livmodertransplantationsregistret som initierats och sköts av forskarna i Göteborg. Detta register, inom ramen för International Society of Uterus Transplantation (ISUTx), väntas bli ett värdefullt forskningsinstrument i framtiden för att göra livmodertransplantation ännu effektivare och säkrare.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>