Emotra – framgångsrikt möte i Florens
Hem NYHETERFORSKNING Emotra – framgångsrikt möte i Florens

Emotra – framgångsrikt möte i Florens

Publicerat av: Redaktionen

Emotras ledning har precis återkommit från intensiva och lyckade dagar i samband med EPA-mötet i Florens.

Forskare från olika länder har hört av sig, gratulerat till den framgångsrikt genomförda studien och visat intresse för att lära sig mer om EDOR. Emotra – framgångsrikt möte i Florens 2Professor Marco Sarchiapone presenterade den preliminära analysen av studieresultatet, som genomförts under stor tidspress sedan studien stängde den 10 mars. Han konstaterade att EDOR är den första objektiva biomarkören för självmord någonsin och att metoden nu öppnar upp för ett mer systematiskt sätt att evaluera självmordsrisk i den psykiatriska vården.

Efter intensiva dagar i samband med först konsensusmötet i Rom och sen EPA-kongressen i Florens, är det dags att sammanfatta intrycken. Det har varit en framgångsrik vecka i Italien. Studieresultaten visar på en kraftig reduktion av antalet självmord jämfört med tidigare studier. Klinikerna som medverkade i EUDOR-A, var alla specialistkliniker inom psykiatri. De testade patienterna utgjorde en högriskgrupp för självmord. Ingen hade förväntat sig så låga självmordstal i en studie av det här slaget. Den stora majoriteten av de medverkande klinikerna rapporterade att de satt in betydligt mer omfattande suicidpreventiva åtgärder för de patienter som testats vara hyporeaktiva.

Det är dock viktigt att påpeka att materialet kommer att analyseras ytterligare. Det är ett omfattande material och det finns med största sannolikhet en hel del lärdom att dra efter fördjupade analyser. Framtida vetenskapliga publikationer kommer att beslutas utifrån vad den fördjupade analysen visar. Det kan mycket väl bli fler än en vetenskaplig artikel baserat på den nu avslutade multicenterstudien.

Under kongressen i Florens presenterades olika aspekter av EDOR och EUDOR-A vid några olika föreläsningstillfällen. Den viktigaste presentationen gavs av Professor Marco Sarchiapone, som har ansvarat för monitoreringen av studien. Han presenterade studieupplägget och redogjorde för de slutsatser man hittills kunnat dra av resultatet, helt i överensstämmelse med vad som beskrevs i Emotras pressmeddelande från den 31 mars 2017.

Sarchiapone konstaterade att även om det kan finnas ett antal bidragande orsaker till de låga självmordstalen, kan man aldrig bortse från det faktum att klinikerna vittnat om, att man satt in riktade självmordspreventiva åtgärder för att skydda de patienter som testats hyporeaktiva med resultatet att endast tre självmord rapporterades bland dessa.

Patienterna i den hyporeaktiva gruppen var signifikant överrepresenterade, jämfört med reaktiva patienter, bland de som tidigare har försökt ta sina liv. Efter uppföljningen gick det inte att se någon liknande tendens. Antalet självmord i den reaktiva gruppen var också mycket lågt och i detta fall helt i överensstämmelse med förväntningarna. Professor Sarchiapones slutsats var att man nu kan konstatera att hyporeaktiviteten är den första objektiva biomarkören för självmordsbeteende och att EDOR nu måste komma ut, som ett komplement i det rutinmässiga arbetet med att hitta riskpatienter för självmord.

Marco Sarchiapones presentation mottogs mycket positivt av åhörarna och efter mötet fick Emotra ta emot intresserade forskare och kliniker, som önskade information om metoden. Bolaget mottog också initiativ från forskare som önskade samarbeta med företaget och en del förslag på fortsatta studier för att ytterligare öka kunskaperna om dessa viktiga sammanhang.

Bolaget för diskussioner med Professor Sarchiapone och ytterligare några av de mest framträdande forskarna, som medverkat i multicenterstudien, beträffande olika strategiska frågor som rör den planerade lanseringen.

Det är viktigt att lyssna på de synpunkter som framförs av dessa ledande kliniska specialister. En öppen dialog med forskarna ger värdefull input och vägledning till Emotras inför den kommande lanseringen.

Metoden kommer att lanseras som en objektiv mätmetod, som syftar till att komplettera den traditionella subjektiva evalueringen av självmordsrisk i kliniska rutinsituationer. Genom att test med EDOR identifierar hyporeaktiva patienter och genom att hyporeaktivitet är en biomarkör för självmordsbeteende ger metoden stöd i den rutinmässiga bedömningen.

Fortsatta studier och en succesivt växande dokumentation från inrapportering till ett patientuppföljningssystem, kommer på sikt ytterligare öka förståelsen av hyporeaktivitetens betydelse för självmordsbeteende. Av den anledningen har Emotra under de två senaste åren bedrivit ett arbete med målsättningen att introducera ett skalbart datorbaserat patientuppföljningssystem, som ska kunna administrera patientuppföljning från hela världen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>