CGM – en självklar aktör i e-hälsans ekosystem
Hem NYHETERE-HÄLSA CGM – en självklar aktör i e-hälsans ekosystem

CGM – en självklar aktör i e-hälsans ekosystem

Publicerat av: Redaktionen

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa! För att uppnå den visionen ska många olika aktörer arbeta tillsammans för att steg för steg driva igenom regeringens initiativ.

CGM – en självklar aktör i e-hälsans ekosystem 1

Målet måste vara att göra patientens resa genom vården så säker, snabb, bekväm och samhällsekonomisk som det bara går menar Daniel Andersson, Area Vice President HIS Nordic, CGM

Här är CGM en viktig digital partner i det paradigmskifte som vård- och omsorgsverksamheten har startat.

En förutsättning för att digitaliseringen ska ta fart och få verklig genomslagskraft är att vården måste avsätta mer tid och resurser till verksamhetsutveckling, säger Daniel Andersson, Area Vice President HIS Nordic på CompuGroup Medical (CGM). Professionen behöver också enas om enhetligare begreppsanvändning och strukturer som möjliggör det informationsutbyte som behövs för att förbättra kvalitet och säkerhet. Gemensamma standarder är även de en förutsättning för att kunna dela information och kunskap med varandra.

– Målet måste vara att göra patientens resa genom vården så säker, snabb, bekväm och samhällsekonomisk som det bara går, säger Daniel Andersson. Här vill vi ta vårt ansvar genom att vara med och utveckla framtidens vårdinformationsmiljö så att de nya kraven kan mötas.

Idag vill allt fler ta större ansvar för sin egen hälsa och har därmed andra förväntningar på vårdens och informationens tillgänglighet. Det kan till viss del vara en generationsfråga tror Daniel Andersson. Men han påpekar också att dagens patienter vill vara mer delaktiga, inte bara i sin egen omvårdnad utan också i sin medicinska behandling.

– Patienternas egna kunskaper och erfarenheter måste helt klart tas tillvara på ett enklare sätt än idag och i det sammanhanget kommer digitaliseringen att ha stor betydelse, menar Daniel. Den hälsorelaterade information som individen själv bidrar med, som till exempel mat, dryck, sömn och motion är betydelsefull på samma sätt som information om blodtryck och insulinnivå.

Med en mer genomgripande digitalisering av verksamhetens stora informationsflöden kan både tillgänglighet och kvalitet i vården öka. En mycket större del av vården kommer dessutom framöver att utföras hemma hos invånarna med hjälp av mer avancerade digitala lösningar.

– Digitaliseringen är också ett sätt att bidra till behoven av en mer jämlik vård. Navet i allt detta är den tillgängliggjorda informationen, både den som patienten och anhöriga kan bidra med och den som genereras av vården själv.

En stor del av det som efterfrågas finns. Men det pågår ett paradigmskifte idag som inte enbart kräver anpassning och förändring av vårdens processer utan även kräver lyhördhet av dem som levererar digitala lösningar.

– Vi vill ses som en självklar medaktör i ett framtida ekosystem där vi samarbetar med andra kompetenser för att förbättra vårdens digitala arbetsmiljö.

Idag säger många att digitalisering är en förutsättning för vården att uppnå de effektmål man eftersträvar. Som komplement finns också nu den nya e-hälsovisionen som katalysator för att nå de gemensamma målen.

– Vi ser däremot inte att digitaliseringen har en början och ett slut. Det är en ständigt pågående process där ekosystemets aktörer tar ett steg i taget. Utvecklingen går hela tiden framåt och om tio år är det troligt att vi ställer oss frågan: varför gjorde vi så här?

Mer om hur CGM och andra aktörer kan bidra till att göra verklighet av visionen kommer Daniel Andersson att berätta om under sin föreläsning på e-hälsokonferensen Vitalis 26 april i Göteborg.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>