Förberedelser inför konsensusmötet angående EUDOR-A

Emotras förbereder nu veckas konsensusmöte.

Ett trettiotal deltagare från de medverkande klinikerna väntas till Rom för genomgång av resultaten och erfarenheterna från den europeiska kliniska Förberedelser inför konsensusmötet angående EUDOR-A 1multicenterstudien, EUDOR-A. Mötet genomförs under två dagar, 29 och 30 mars.

Den 31 mars publiceras pressmeddelande som sammanfattar vad mötet kommit fram till. I samband med European Psychiatric Associations internationella kongress i Florens, 1- 4 april, kommer studien och studieresultaten att presenteras för forskare och psykiatriska specialister från en lång rad olika länder.

Under två dagar i nästa vecka samlas deltagarna i den europeiska kliniska multicenterstudien, EUDOR-A i Rom för att analysera studieresultaten och erfarenheter från användningen av EDOR. Offentliggörande av de slutsatser som dragits kommer att ske dagen efter mötet, den 31 mars 2017.