Forskningsprojekt ska studera robotteknik inom äldrevården

Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning ska, som en av de första kommunerna i Sverige, installera och utvärdera en intelligent dusch.

Charlotte Bäccman, lektor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska studera hur den nya tekniken upplevs och tas emot bland personal och boende i servicehem.

– Vi på CTF har fått möjlighet att tillsammans med personalen vid Resurscentrum på Karlstads kommun studera hur användare samt personal eller anhörig upplever lösningen och skapa förståelse kring hela duschsituationen, även den traditionella. Detta för att kunna utveckla rutiner kring duschandet, även när ingen intelligent dusch finns att tillgå, säger Charlotte Bäccman, lektor i psykologi och forskare vid CTF, och fortsätter:

– I ett ännu bredare perspektiv kommer resultatet att bidra till en ökad förståelse för hur olika användare upplever införandet av välfärdsteknik i stort. Vad är det som hindrar/hjälper när olika användare ska börja använda olika typer av välfärdsteknik?

– För oss inom vård och omsorg är det viktigt att kunna se om våra kunder upplever att den intelligenta duschen ökar deras möjlighet att duscha själv och att den upplevs trygg och säker, säger Pia Adenmark, utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Den intelligenta duschen, Poseidon, har utvecklats av Robotics Care AB. Den gör det möjligt för funktionsnedsatta, som annars behöver hjälp av personal eller anhöriga, att kunna duscha själva. Att själv kunna sköta sin hygien bidrar inte bara till ökad integritet utan även till ökad självständighet. Den minskar också risken för halkskador, obekväm arbetsställning och tunga lyft. Genom en automatiserad stol, som också fungerar som duschstol, kan användaren transporteras in och ut ur duschkabinen utan risk att halka och enkelt kliva ur eller flytta över till eventuell rullstol.

– Den intelligenta duschen kommer att installeras i december. Studien kommer att pågå under ca ett års tid, men datainsamlingen kommer att fokuseras kring de första fyra månaderna. Vi hoppas kunna presentera våra första resultat, som kommer att bygga både på intervjuer och frågeformulär, i slutet av sommaren 2018, säger Charlotte Bäccman.

Projektet samfinansieras av CTF och Karlstads kommun. Från CTF deltar också forskaren Linda Bergkvist, lektor i informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.