Första receptbelagda läkemedlet i tablettform på 10 år för hjälp till viktminskning
Hem NYHETER Första receptbelagda läkemedlet i tablettform på 10 år för hjälp till viktminskning

Första receptbelagda läkemedlet i tablettform på 10 år för hjälp till viktminskning

Publicerat av: Redaktionen

Mysimba är ett nytt läkemedel mot övervikt som efter godkännande av europeiska läkemedelsverket nu finns tillgängligt på den svenska marknaden.

Första receptbelagda läkemedlet i tablettform på 10 år för hjälp till viktminskning 1

Mysimba är ett nytt läkemedel i tablettform mot övervikt

Mysimba verkar på hjärnans hungercentrum och belöningssystem, vilket leder till en minskad hungerkänsla. Effekten bidrar till en bättre kontroll över hungerbegäret.

Mysimba lanserades först i USA 2015, och hittills har ca 2 miljoner recept förskrivits.

Tablettbehandling med Mysimba har studerats i fyra vetenskapliga studier med totalt 4 536 patienter där man jämfört effekten med placebo (overksamt ämne).

När Mysimba kombineras med kost- och motionsrådgivning går drygt hälften av patienterna ner minst 5 % i vikt redan efter 16 veckor. Hos dessa patienter är den genomsnittliga viktminskningen över 10 % efter ett års behandling. Biverkningarna i studierna var generellt måttliga och övergående.

Omfattande forskning har visat att redan en viktminskning på 5-15 procent är tillräcklig för att minska ett flertal riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och även andra vanliga komplikationer till fetma. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) råder en global fetmaepidemi. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att nästan hälften av alla svenskar är överviktiga och att antalet personer med fetma har ökat de senaste tio åren och nu uppgår till 19 % av den vuxna svenska befolkningen. Övervikt och fetma kostar sjukvården ca 3 miljarder om året och kan orsaka eller förvärra en rad sjukdomstillstånd som t. ex. hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Mysimba kan hjälpa motiverade patienter att förändra sina matvanor.

Mysimba i kombination med livsstilsförändring är godkänt för användning till patienter med ett BMI vid start på 30 kg/m2 eller mer. Det kan även ges till patienter med ett BMI mellan 27 och 30 om de också har andra sjukdomar som är kopplade till övervikt som t.ex. typ 2-diabetes eller höga blodfetter. Har patienten inte tappat minst 5 % av sin startvikt efter 16 veckor ska behandlingen avbrytas.

Professor emeritus Stephan Rössner, tidigare överläkare på överviktsenheten vid Karolinska Universitetssjukhusets enhet i Huddinge, skriver i en kommentar om Mysimba:

”Övervikts- och fetmaproblematiken ökar fortfarande i Sverige. Trots ansatser till preventivt tänkande händer alltför lite för att förebygga fetma och dess dokumenterat skadliga effekter. Idag vet vi att såväl fysiska som psykiska skador dramatiskt sänker livskvaliteten i denna allt större grupp drabbade individer. Fetmakirurgi är nu väletablerad och accepterad, men av ett flertal skäl begränsad till bara en liten del av de drabbade. Dessvärre har vi inte haft tillgång till några effektiva läkemedel på lång tid.

Godkännandet av Mysimba innebär ett välkommet tillskott i terapiarsenalen, men förutsätter som alltid att man initialt sökt genomföra de välkända livsstilsförändringarna. Den bistra verkligheten är dock att många med viktproblem inte mäktar genomföra sådana förändringar. Här kan läkemedel bli ett redskap till hjälp. Intressant är att den viktnedgång som dokumenterats för Mysimba faktiskt räcker till för att utöver viktnedgången ha ett flertal gynnsamma effekter på fetmans övriga följder.”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>