Förstärkt vårdgaranti ska ge snabbare bedömning

Från den 1 januari 2019 börjar en förstärkt vårdgaranti att gälla i hela Sverige.

Förstärkt vårdgaranti ska ge snabbare bedömning 1Vårdgarantin reglerar hur länge patienter ska få vänta på att få kontakt med vården och få den vård de behöver.

Förstärkningen av vårdgarantin innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.