Hem NYHETER Fortsatt satsning på utökade hembesök ger tidigt stöd till fler barn och familjer

Fortsatt satsning på utökade hembesök ger tidigt stöd till fler barn och familjer

Publicerat av: Redaktionen

Sedan 2018 erbjuder barnhälsovården och förebyggande socialtjänsten utökade hembesök till förstagångsföräldrar i prioriterade områden i Göteborg.

Fortsatt satsning på utökade hembesök ger tidigt stöd till fler barn och familjer 2

Utökade hembesök syftar till att tidigt stärka föräldrar när de fått sitt första barn

Nu har stad och region beslutat att förlänga satsningen i minst ett år. Beslutet gäller även fortsatt utvärdering för att kunna bedöma effekter för barn och familj.

Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg och Göteborgs Stad har nu beslutat att fortsätta finansiera utökade hembesök under 2021, med möjlighet till förlängning även under 2022.

– Med det här beslutet visar beslutsfattare inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad att de är eniga om att satsningen, som är en del av det familjecentrerade arbetssättet, är viktig för barn och föräldrar i Göteborg, säger Ann Jansson, verksamhetsutvecklare på Central barnhälsovård inom Västra Götalandsregionen.

Riktar sig till familjer i prioriterade områden

De utökade hembesöken riktar sig till föräldrar som har fått sitt första barn, eller som fått barn tidigare, men nu fått sitt första barn i Sverige, och som bor i prioriterade områden i Göteborg: Tynnered, Biskopsgården, Lövgärdet, Gårdsten, Angereds centrum och Hjällbo. Alla familjer som bor i dessa områden och som är skrivna på någon av de åtta medverkande barnavårdscentralerna, blir erbjudna sex hembesök under barnets första 15 månader.

Syftar till att minska skillnader i barns uppväxtvillkor

Hittills har över 870 hembesök gjorts i ca 330 familjer. 92 procent av de som blir erbjudna hembesök tackar ja. Besöket görs av en barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare från den förebyggande socialtjänsten i stadsdelarna.

– Vi svarar på föräldrarnas frågor om barnets hälsa och utveckling, och berättar vilket stöd de kan få i föräldraskapet. Syftet med de utökade hembesöken är att stärka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga. Vi vill också kunna öka familjens delaktighet i samhället och tidigt erbjuda extra stöd till de familjer som behöver det, säger Eva-Carin Jeppsson, föräldrastödjare i Angered.

Att investera i program som stimulerar barns tidiga utveckling är ett effektivt sätt att minska skillnader i barns livsvillkor och hälsa.

– Det som gör den här satsningen så viktig är att vi får chansen att möta barn och familj tidigt. Att vi kan hjälpa till att stärka förstagångsföräldrar redan under de första månaderna i barnets liv, säger Eva-Carin Jeppsson.

Vetenskaplig utvärdering för att visa på effekter för familjer

Sedan i augusti 2019 pågår en utvärdering av utökade hembesök i Göteborg. Den sker i form av djupintervjuer med föräldrar, fokusgrupper med personal samt enkäter som familjer fyller i. Utvärderingen leds av forskare från FoU i Väst, Göteborgsregionen.

– Nu kan fler familjer inkluderas i den vetenskapliga utvärderingen. Det ger oss en unik möjlighet att se effekterna av arbetet för familjer kopplat till ett stärkt föräldraskap, föräldrars upplevelse och barns hälsa framöver, säger Ann Jansson.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>