Hem NYHETERCANCERVÅRD Fortsatta framgångar vid behandling av malignt melanom

Fortsatta framgångar vid behandling av malignt melanom

Publicerat av: Redaktionen

För patienter med spridd icke operabelt malignt melanom som har en speciell mutation (BRAF) som behandlas med de målinriktade läkemedlen Braftovi plus Mektovi tar det signifikant längre tid innan deras sjukdom börjar förvärras.

Fortsatta framgångar vid behandling av malignt melanom 3Detta utan att behandlingen förknippas med ökad risk för feber eller ljuskänslighet vilket är vanliga biverkningar för andra läkemedel i samma klass. Även överlevnaden förlängs, visar en stor internationell studie där olika behandlingsalternativ utvärderats. (1) Behandlingen finns nu tillgänglig i Sverige. Resultaten är publicerade i den ansedda vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology.

Melanomtumörer innehåller en stor mängd mutationer (förändringar i DNA:t). (2) Omkring hälften av alla patienter med spritt malignt melanom har en förändring i BRAF-genen, vilket gör att signalvägen i tumören är kontinuerligt påslagen och orsakar tumörtillväxt. (3) BRAF-hämmaren Braftovi (encorafenib) stänger av signalen och hindrar således tumörens tillväxtprocess. Mektovi (binimetinib) ges i kombination med Braftovi och riktar in sig på samma signalsystem men stänger av ett annat protein, MEK, som även det stimulerar cancercellers tillväxt. När de båda läkemedlen används i kombination förstärks effekten och tumören krymper. (4).

Hämmar cancercellerna

Braftovi och Mektovi undersöktes i en fas III-studie där 577 patienter med lokalt avancerad icke operabel malignt melanom eller spridd sjukdom med BRAF-mutation deltog. Studien var uppdelad i tre armar där patienterna antingen behandlades dagligen med Braftovi plus Mektovi, enbart Braftovi, eller enbart med vemurafenib, den första generationens BRAF-hämmare. (5). Patienter från sex svenska sjukhus (Karolinska, Sahlgrenska, Lund, Linköping, Gävle och Umeå) har deltagit i studien.

För patienter som behandlades med Braftovi plus Mektovi tog det i median 14,9 månader innan cancertumören åter började växa, och för dem som behandlades med vemurafenib 7,3 månader vilket var mer än en fördubbling. Ett annat effektmått var överlevnad (overall survival). För kombinationsbehandlingen med Braftovi plus Mektovi var överlevnaden i median 33,6 månader mot 16,9 månader för dem som fick vemurafenib. Kombinationen tolererades också bättre av patienterna vad gäller biverkningar.

Kombinationen Braftovi och Mektovi är godkänd för behandling av vuxna patienter med icke operabel eller spridd malignt melanom.

Biverkningar

Både Braftovi och Mektovi kan, som alla effektiva läkemedel, ge biverkningar men de är relativt ovanliga. Till de vanligaste hör trötthet samt biverkningar kopplade till illamående som diarré och kräkningar.

Fakta malignt melanom

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och den cancerform som ökar mest i Sverige med omkring 5 procent per år. År 2017 upptäcktes drygt 4 000 nya fall och 3 000 förstadier till sjukdomen. Omkring 500 personer dör varje år i denna cancerform. Den främsta riskfaktorn för att drabbas är att utsätta sig för så stark uv-strålning från solen så att huden bränns. Behandlingen består i första hand av operation. Om cancern inte kan opereras eller spritt sig finns olika typer av medicinsk behandling. Mellan 80 och 85 procent av dem som drabbas kan botas. (6)

  • (1) Reinhard Dummer et al. Encorafinib plus binimertinib versus vemurafenib or encorafenib in patients with BRAF-mutant melanoma (COLUMBUS): a multicentre, open – label, randomised phase 3-trial. Lancet Oncol, published Online March 21, 2018.
  • (2) TLV Medicinskt underlag, Dnr 2739/2018,2740/2018.
  • (3) Onkologi i Sverige, 12 sept 2017).
  • (4) FASS.
  • (5) Melanomföreningen.
  • (6) Cancerfonden.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>