”Framtidens vård kräver en fast läkarkontakt och multiprofessionella vårdteam”
Hem HÄLSA ”Framtidens vård kräver en fast läkarkontakt och multiprofessionella vårdteam”

”Framtidens vård kräver en fast läkarkontakt och multiprofessionella vårdteam”

Publicerat av: Redaktionen

Sverige är i stort behov av en genomgripande reform för en stärkt primärvård.

”Framtidens vård kräver en fast läkarkontakt och multiprofessionella vårdteam” 1

Idag slussas patienterna mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att ha någon som är ansvarig för vården.

Människor lever allt längre och många har god livskvalitet långt upp i åren. Det är förstås glädjande. Men i takt med att vi inom hälso- och sjukvården kan göra mer och att de medicinska insatserna blir alltmer avancerade har vi också alltfler multisjuka som med rätt stöd kan leva ett allt bättre liv, skriver Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna och Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter idag i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Men ett av de stora problemen inom svensk hälso- och sjukvård är bristen på kontinuitet. Patienter slussas mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att ha någon som är ansvarig för vården. Vid varje möte får patienter och anhöriga upprepa sin historia om och om igen. Det skapar otrygghet för patienten och gör hälso- och sjukvården ineffektiv. I internationella jämförelser ligger Sverige långt sämre till än andra länder när det handlar om att säkra en fast läkarkontakt. Trygghet, särskilt för multisjuka äldre eller människor med psykisk ohälsa, är att känna sin läkare och veta att hen är bekant med ens sjukdomshistoria och ohälsa. Detsamma gäller att veta namnet på sin fysioterapeut, kontaktsjuksköterska eller arbetsterapeut. Man ska kunna känna trygghet i att det finns ett väl ihopsatt vårdteam som ger det stöd som behövs utifrån de behov som finns.

Många äldre som i dag hamnar på akuten skulle överhuvudtaget inte behöva vara där om de hade tillgång till en förstärkt primärvård. Då skulle primärvårdens professioner kunna ligga steget före. Arbetet skulle gå snabbare och bli tryggare om den medarbetare som behöver stämma av en fråga rörande en patient vet vem den ansvariga läkaren är.

Den tidigare chefsläkaren Anna Nergårdh har i uppdrag att utreda och leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. En central del i hennes arbete bör, enligt oss, vara reformer om bidrar till ökad kontinuitet, som en fast läkarkontakt och multiprofessionella vårdteam som utgår från patientens behov.

I opinionsmätningarna är hälso- och sjukvården den fråga som engagerar människor i Sverige mest inför valet. Väljarna oroar sig framförallt för tillgängligheten i vården, men även för bristande kontinuitet. De flesta partier och partiföreträdare har också hälso- och sjukvården högt på agendan. Alla har dessutom uttryckt ett starkt stöd för en stärkt primärvård. Alla är överens om det orimliga i att behöva träffa exempelvis 16 olika läkare under en sjukdomsperiod. Det måste finnas en kontinuitet, någon som har huvudansvaret som patienten vet att den kan vända sig till.

Det borde därmed finnas goda förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna skapa en välfungerande hälso- och sjukvård där hela kedjan fungerar – från det förbyggande hälsoarbetet till den öppna vården över till slutenvården där bara de patienter bör befinna sig som verkligen har behov av den högteknologiska vården.

I Norge har man framgångsrikt infört en fastläkarreform. Vi behöver ta fram en egen svensk modell som inspireras av de goda delarna i det norska exemplet. Där finns inga ständigt fullsatta akutmottagningar eller till bristningsgränsen överbelagda vårdavdelningar. I vårt grannland listar sig alla medborgare på sin egen läkare. Att snabbt kunna stämma av med läkaren underlättar både för andra professioner och patienten, eftersom man vet vem som är medicinskt ansvarig. Men vi behöver även stärka modellen med multiprofessionella vårdteam som utgår från patientens behov.

Vi på Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter hyser gott hopp om att en liknande positiv utveckling även skulle kunna ske i Sverige om vi alla hjälps åt för att verkligen skapa förutsättningar för en jämlik vård och hälsa. En avgörande ingrediens är en förstärkt primärvård med fast läkarkontakt och ett utvecklat multiprofessionellt teamarbete där primärvårdens professioner har ett tydligt uppdrag. Det skapar trygghet och kontinuitet.

Läs debattartikeln här

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>