Genombrottsorder från amerikanskt universitetssjukhus

Senzime meddelar idag att deras dotterbolag Senzime Inc. har mottagit en genombrottsorder från ett av landets ledande sjukhus med fokus på patientsäkerhet.

Genombrottsorder från amerikanskt universitetssjukhus 1
Genombrottsorder från amerikanskt universitetssjukhus

Senzimes amerikanska dotterbolag, Senzime Inc, har successivt expanderat under året och har nyligen avslutat sin första etapp av kommersiell utveckling. Direktförsäljningsteamet samt Senzimes två distributörer har för närvarande utprövningar på ett flertal sjukhus runtom i USA.

Denna order är en bred utplacering av TetraGraph-system över sjukhusets operationssalar, som initialt omfattar 10 system med tillhörande engångssensorer, med avsikten att utöka med ytterligare system för att eliminera förekomsten av kvarvarande neuromuskulär blockad.

”Vårt amerikanska team har ett nära samarbete med sina kunder för att underlätta införandet av vår nya banbrytande digitala teknik. Att deras första utvärdering materialiserar sig till en stor försäljning är naturligtvis mycket uppmuntrande. Objektiv övervakning är en game-changer när det gäller att öka patientsäkerheten i operationer där 6 av 10 patienter upplever komplikationer idag”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.