Prostatype Genomics erhåller patent för Prostatype i Kanada

Prostatype Genomics AB  kan idag meddela att det kanadensiska patentverket har för avsikt att bevilja Bolaget patent för gentestet Prostatype i Kanada.

Prostatype Genomics erhåller patent för Prostatype i Kanada 1Patentet ”Marker genes for prostate cancer classification” är giltigt till och med oktober 2032.

Fredrik Persson, VD på Prostatype Genomics, kommenterar:

”Kanada är ett av de länder i världen med högst incidens av prostatacancer där behovet av Prostatype® för en bättre och mer selektiv bedömning av enskilda patienter drabbade av prostatacancer bedöms vara stort. Vårt arbete med att stärka Bolagets IP-rättigheter fortsätter enligt plan och det erhållna patentet i Kanada kompletterar den redan starka patentportfölj bolaget innehar. Den redan pågående processen med att ingå samarbete med starka partners i Nordamerika kommer förstås att underlättas av det faktum att vår patentansökan i Kanada nu är godkänd”.

Prostatype Genomics innehar sedan tidigare godkända patent för Prostatype® i Europa, USA, Kina, Japan och Hongkong. Samtliga patent är giltiga till och med 2032 förutom USA där nuvarande patent är giltigt till och med 2034.