Glöm inte Coronas inverkan på den psykiska hälsan – Hjärnkoll Stockholms ambassadörer föreläser nu över Zoom!

Det är viktigt att vi inte glömmer hur Corona påverkar den psykiska hälsan, inte minst bland de som lever med psykisk ohälsa.

Glöm inte Coronas inverkan på den psykiska hälsan - Hjärnkoll Stockholms ambassadörer föreläser nu över Zoom! 1Nu föreläser Hjärnkoll Stockholms ambassadörer över det digitala videomötesverktyget Zoom. Företag och organisationer kan låta sina anställda se föreläsningarna var de än befinner sig. Ambassadören kan föreläsa från sitt hem och alla åhörare kan interagera och ställa frågor under föreläsningen. Deltagarna får en länk och ett lösenord till föreläsningen, så att de lätt kan ansluta.

Hjärnkolls ambassadörer har alla egen erfarenhet av psykisk ohälsa och förläser bland annat om psykiatriska diagnoser som Bipolär, Shizofreni, Psykos, ADHD, Asperger, ADD, OCD, BDD, men också i kombination med migration, ätstörning, självskadebeteende, kriminalitet, slutenvård, missbruk, föräldraskap, anhörig, hemmasittande och våld i hemmet.

Förläsningarna fokuserar alltid på det konstruktiva genom att berätta om de strategier man använder som hjälpt. Syftet är att sprida hopp och kunskap.

– Passa på att fortbilda er personal med en föreläsning om psykisk ohälsa nu, säger Lou Rehnlund, regional samordnare för Hjärnkoll Stockholm.