Dispens för vårdstudenter vid Högskolan Väst

Från och med i onsdags får ett visst antal vårdstudenter dispens för att genomföra begränsad undervisning och examination vid Kliniskt Lärande Centrum (KLC) vid Högskolan Väst.

Dispens för vårdstudenter vid Högskolan Väst 1Det handlar om studenter som har ett återstående examinerande moment och kan efter det erhålla en sjuksköterskeexamen.

-Den mindre grupp som en del av dispensen omfattar har ett moment kvar i KLC innan de är färdiga sjuksköterskor. Genom att vi fått dispens kommer vi att kunna examinera dessa studenter och hälso-och sjukvården får ett välbehövligt personaltillskott, säger Åse Boman, prefekt för Institutionen för hälsovetenskap.

Dispensen omfattar också undervisning och examinerande moment i Sjuksköterskeprogrammet och i Specialistsjuksköterskeprogrammet.

-Detta motsvarar normalt antal studenter, men med nedbantad och koncentrerade aktiviteter.

Åse Boman påpekar att konsekvensen av dispensen blir att dessa studenter inte hindras i sin utbildning och kommer att vara legitimerade sjuksköterskor inom normal tid, alltså ytterligare ett välbehövligt tillskott till den i nuläget ansträngda vårdorganisationen.

Samtidigt betonar hon att undervisningen inte innebär ökad smittrisk.

-Undervisningen och examinerande kommer att organiseras på ett sådant sätt att vi givetvis minimerar risken för smittspridning i studentgruppen.

Genom dispensen utförs flera undervisningsmoment på högskolan istället för, som brukligt är, ute i vården.

-Genom att vi kan genomföra dessa på KLC istället för under VFU ute i vårdorganisationen minskar vi trycket på hälso- och sjukvården, både på kommunal och regional vård. När studenterna går ut i sin VFU (efter undervisning/examination på KLC) är de bättre rustade vilket innebär mindre belastning på handledarna och att studenterna kan vara en bättre tillgång för vården, säger Åse Boman.