Granska IVO:s agerande uppmanar nu Tandhälsoförbundet
Hem HÄLSA Granska IVO:s agerande uppmanar nu Tandhälsoförbundet

Granska IVO:s agerande uppmanar nu Tandhälsoförbundet

Publicerat av: Redaktionen

Samtliga patienter är nöjda och flera anser att behandlingen räddat deras liv.

Ändå förlorar tandläkaren sin legitimation på grund av att IVO anser att hon utgör en stor patientsäkerhetsrisk.

IVO:s granskning gäller främst behandling av kraftiga smärttillstånd som skolmedicinen inte har någon behandling för.

Trots tandläkarens goda resultat har legitimationen nu återkallats.

Många patienter är bestörta över beslutet och hör av sig till Tandhälsoförbundet (Tf) då tandläkaren med stor framgång behandlat många av medlemmarna. Det som främst oroar förbundet är att andra tandläkare inte längre kommer att våga behandla käkbenssjukdomar av rädsla för att legitimationen ska ryka.
– Det här kan betyda slutet för möjligheten att i Sverige få hjälp med bortoperation av inflammationer inuti käkbenet, säger Peter Wolter, förbundssekreterare i Tf. Särskilt allvarligt är det för personer med allvarliga smärttillstånd. Medlemmar hör  nu av sig och är både bestörta och arga på myndigheternas agerande.

Tandläkare anmälde

Anmälan kom från två tandläkare och inte från någon patient. IVO har granskat 15 av den anmälda tandläkarens journaler och i huvudsak sådana som handlar om käkbenssjukdomar, vilket är en mycket liten del av tandläkarens verksamhet.

Myndighetens anklagelser bygger på en granskningsrapport med mer än 50 allvarliga direkta felaktigheter gentemot journalerna. Trots att tandläkaren i inlaga till IVO redovisat de grövsta felaktigheterna har inga rättelser gjorts. Det handlar om påståenden om operationer som aldrig utförts, om dokumentation som påstås saknas men som ändå finns i journalerna, om att antibiotika förskrivits på oklara grunder trots att bakterieprover skickats till laboratorium för analys och att tandläkaren förskrivit den antibiotika som föreslogs. Dessutom anses journalerna vara otydligt utformade trots att de mycket noggrant beskriver patientens berättelse, behandlingar, kommunikation med patienten och analys av röntgenbilder, vävnadsprover med mera.

Sekretess omöjliggör kritisk granskning

– Att en myndighet bygger sin anmälan på en undermålig och i flera avseenden felaktig granskningsrapport är anmärkningsvärt, säger Peter Wolter. Att det kan gå till så här kanske beror på att journaler är sekretessbelagda och därmed gör det omöjligt att kritiskt granska myndighetens skrivningar.

I detta fall har Ann-Marie Lidmark, tidigare Tf:s förbundsordförande och huvudsekreterare för den statliga Dentalmaterialutredningen, fått patienternas tillstånd att läsa journalerna. Hon konstaterar att den dömda tandläkarens journaler är ovanligt utförligt skrivna med patientens anamnes, klinisk undersökning, analys av röntgenbilder och vid behov även vävnadsprover och bakterieanalyser. Själva behandlingen är också nogrannt beskriven liksom kommunikation med patienterna.

Granska IVO:s agerande uppmanar nu Tandhälsoförbundet– Myndighetens agerande i detta fall ifrågasätter vi starkt med hänvisning till Lidmarks genomgång av journalerna.  Vi befarar att även andra IVO-granskningar som lett till deslegitimation har liknande brister.

Gällande tandläkare generellt är det i första hand mindre yrkesutövare som IVO granskat. Folktandvården och de större vårdkedjorna tycks hamna under radarn.

IVO:s agerande behöver granskas

Tf har tidigare föreslagit Riksrevisionen att granska IVO:s verksamhet gällande effektivitet, kunskaper och uppdrag. Även regeringen bör granska myndighetens agerande då felaktiga beslutsunderlag på sikt undergräver förtroendet för myndigheten.

– För patienternas del är det mycket väsentligt att det tydligt klargörs att operationer i käkbenet för att ta bort inflammationer och eventuella infektioner är tillåtet. Anledningen är att många sjukdomar kan ha sitt ursprung i besvär inuti käkbenet.

Det handlar inte bara om trigeminusneuralgi eller annan smärtproblematik utan även om inflammatoriska sjukdomar, cancer och risk för cytokinstorm.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>